Методът на коучинга

Методи на коучинг и диагностика на клиента

Методът на коучинга се състои в това, да се помогне на клиента да осъзнае своите ресурси и граници, за да може най-добре да ги преодолее и да подобри своята ефективност.

За целта коучинг-консултанта действа поетапно. Етапи на коучинга:

  • Коучът идентифицира потенциалните възможности (индивидуална и колективна диагностика, силни и слаби страни);
  • Коучът построява стратегия ( за конкретна цел и съответното обкръжение);
  • Коучът създава план за тренировка (индивидуална и колективна), или коригиращи действия;
  • Коучът съпровожда, мотивира, подкрепя;
  • Коучът анализира резултатите и трудностите;
  • Коучът помага да се движите напред и да си поставяте нови цели.

Диагностика на клиента

За да се приложи методът на коучинга е важно добре да се знаят особеностите на партньора в деловата комуникация, и много трезво да се отчитат както неговите потенциални възможности, така и неговите силни и слаби страни. По време на първоначалното общуване е необходимо да се води внимателно и дълго наблюдение, подробно да се разпитва, да се поставя в различни ситуации, за да може да се оцени как човека се адаптира, да се използват способи, които ще ви позволят да разберете с кого си имате работа и какви са проблемите на този човек. На този етап е важно да задействате всички ваши качества на добър коуч.

Как да използвате методите на коучинга на практика и точно да диагностицирате другия човек? За илюстрация  метода на комуникация на различни нива на информация, ние Ви предлагаме да опитате една логична последователност от действия, които ще ви позволи да прецените човека, любимия му стил на поведение в различни ситуации, като не забравяте факта, че всеки има свой собствен начин на живот, както и всеки достига определена степен на съответствие и несъответствие, ефективност и неефективност.

  • Първо наблюдавайте структурата на тялото на вашия събеседник, неговата типология, неговото невербално изразяване. Можете да научите много неща за него от позата му, от гъвкавостта или напрежението, от гласа – с добър или лош тембър, меки или резки жестове, точни или хаотични. Вие ще изпитате комфорт, баланс, или, напротив, дискомфорт, повече или по-малко постоянна неловкост, която обкръжаващите обикновено възприемат, не винаги признавайки и разбирайки. Така, че ако не се чувствате в безопасност, често ще разговаряте с неуверен маниер или като компенсация ще повишавате глас и ще говорите с груб тон. Дишането също много ясно показва как човек се позиционира в живота: изпъкналите наред гърди на комедийния храбрец, който смята себе си за безсмъртен, всемогъщ – той създава неприятности на другите хора; незабележимата гръд на скромния слуга, който не си позволява да диша както трябва или диша „през сламка“, крадешком, на малки въздишки.

  • Наблюдавайте неговия тип отношение към хората: доколко той е вежлив, внимателен, или самонадеян, издига се на преден план; как той слуша, как го слушат, лидер ли е или остава в сянка, мълчалив. Какво значение той придава на другите хора? Каква позиция заема в баланса на силите? Как оправдава своето място, какъв принос има? Към кой тип по типологията на Myers Briggs (MBTI), той се отнася?

  • Наблюдавайте как той се справя с афектите от своята емоционалност. Приятно ли му е да споделя, изразява ли своите съмнения, опасения? Показва ли увереност в себе си, спокойствие? Успокоява ли другите хора, или ги безпокои? Доколко е способен на съпричастност? Как установява отношения на доверие? Наблюдавайте обкръжението на човека, неговите умствени карти и нивото на съпротивление, тествайте ги. Какъв е той – разсъдителен и уравновесен човек, анализиращ логично, бързо действащ човек от интуитивен тип, който обяснява в чувствен регистър с помощта на образи, истории? Любознателен ли е, отворен ли е за промени, или е конформист, педант, привързан към навиците си? Конкретен ли е, реалистичен, или мечтател? Има широк кръгозор или гледа през сламка? Той е погълнат от ежедневните грижи или е организиран човек, който строи планове за дълъг период? Съответства ли неговата система на референции на неговото поведение, и по-специално, неговите сегашни и бъдещи функции?

След това първо сканиране вие можете да му съобщите какви усещания той предизвиква във вас. Вие определяте динамиката – по-малко или по-детайлно, и наблюдавате как той приема обратната връзка ( на ниво информация), неговата способност обективно да оцени себе си, да изследва своите базови реалности, които показват нивото на емоционална интелигентност.

И от този момент можете да започнете да работите заедно и да сключите договор за коучинг по приоритетните задачи, които той избере.

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: