Коучинг тренинг

Коучинг тренинг. Тренинги по коучинг

Сред ефективните инструменти за развитие, коучингът по право заема първо място. Коучинга и тренингите по коучинг позволяват за кратък срок да се овладеят комплекс от методи за: подобряване на производителността, лична ефективност и развитие на необходимите качества както на себе си, така и на служителите.

Коучингът не е тренинг. Но обучението по коучинг е най-ефективно именно в тренингов формат, когато в продължение на 2-3 дни участниците имат възможност да се запознаят с основните методи и модели на коучинга, както и да отработят умения за навици за провеждане на коучинг сесии. Участниците ще участват в много коучингови и тренингови задания, ще почувстват вкуса и на двете, и сами ще направят изводи за какви ситуации в тяхната работа ще са подходящи някои методики.

В много западни компании корпоративният коучинг се използва от доста време, и влиза в  работата на ръководителите като задължителен елемент. За да се заемат ръководни постове, ръководителите в тези компании трябва да могат да използват методите на коучинга, да провеждат коучинг сесии, и да оценяват ефективността на коучинга.

Тренингите по коучинг в корпоративен формат са подходящи за следните служители в организациите:

 • Висши мениджъри ( основи на коучинга в рамките на стратегическа сесия);
 • Мениджъри на средно ниво, с опит в управлението;
 • Линейни мениджъри;
 • Мениджъри и специалисти от службите HR и управление на персонала;
 • Мениджъри и старши мениджъри по продажби и обслужване на клиенти.

Основни въпроси на тренинга по коучинг:

 1. Какво е това коучинг и за какво е нужен той на бизнеса?
 2. Какви са предимствата на коучинга в сравнение с други инструменти?
 3. Какви качества трябва да притежава един добър коучинг треньор?
 4. Как можете да подобрите своята лична продуктивност с помощта на коучинг?
 5. По какъв начин помага коучинга в развитието на подчинените?
 6. Как се съчетават коучинг с наставничество?
 7. Как се използва коучинга за работа с екипа?

В хода на тренинга регулярно ще се провежда взаимен коучинг на участниците с цел да се научат на получават резултати в конкретни бизнес ситуации ( използвайки конкретни инструменти, като моделът Grow и т.н.). Също така са предвидени различни възможности за групов и индивидуален коучинг за специалисти и ръководители.

По желание отделно внимание в тренинга може да се отдели на екипния коучинг и ролите на ръководителя, с които той влиза в своя колектив. Това помага на ръководителите по най-добър начин да разберат себе си и другите, и да се научат да създават ефективен екип.

Какво ще научат участниците:

Основната ценност на това обучение е това, че след обучението, участниците притежават ефективни и практични методи за разкриване и управление на своя потенциал и потенциала на своите служители. Удивително е колко големи резултати в работата могат да бъдат получени от обикновени хора, когато те са на 100% въвлечени и използват за решаване на задачите своите най-силни навици.

Програмата по коучинг обучение ( коучинг тренинг) ние адаптираме според персонала на всяка организация, изхождайки от стоящите задачи и очаквани резултати. 

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: