Коучинг сесии

Коучинг сесии

Описание  процеса на коучинга

Коучинг сесиите са съвместна работа между коучинг-консултанта и клиента, насочени към постигане на поставените цели, и получаване на конкретен, разбираем резултат. Ще разгледаме по-подробно, какво се случва в процеса на коучинговата сесия и ще се спрем на резултата на всяка среща с коуча.

В процеса на коучинга, важен момент е последователното преминаване на всички етапи на коучинг сесията. От една страна съществува стандартен формат на коучиг-сесии, съгласно който продължителността на всяка сесия е от 30-40 мин. до 2 часа, но от друга страна, тъй като имаме работа с хора, не е възможно да планираме точното време на всеки етап от коучинг сесията. Най-важното е всички тези етапи да присъстват, и по всеки един да се фиксират всички необходими детайли.

Базовата структура на коучинг сесиите се състои от следните етапи:

  1. Начало на разговора и установяване на контакт.
  2. Определяне темите, целите и желаният резултат за клиента.
  3. Разбиране на ситуациите, анализ, прилагане на методики за постигане на прозрение или нов поглед на ситуацията.
  4. Формулировка на изводите, съгласуване на необходимите действия, постигане на договорености.

 

Рисунка1. Базова структура на коучинг сесиите

kouching-sesii

На пръв поглед всичко е ясно и твърде лесно, с изключение на едно. Къде е магията? Какво толкова прави треньора? За сметка на какво клиента получава възможност за решаване на своите проблеми? Именно в това се състои изкуството на професионалния коуч-консултант – размишлявайки заедно с клиента над неговите въпроси, да му покаже ситуацията от такава страна, от която преди клиента не е виждал, да промени мащаба на обсъжданата ситуация, да помогне на клиента да излезе извън рамките на своите обичайни представи и стереотипи, да преодолее възможните съмнения, да разбере колко конгруентен е клиента, когато говори за възможните решения и да му помогне да задейства своите вътрешни резерви.

Коучинг сесията е комплекс от действия в определено съчетание, а не списък със задачи, които трябва да се изпълнят. Малко предупреждение: ако вие възприемате тези етапи като задачи, много е вероятно да се концентрирате върху изпълнението им и по този начин да внесете в беседата усещането за нещо „механично“, като лишите разговора от естественост. Освен това, ще се стремите да „отидете докрай“ и ще пропуснете скритите сигнали на клиента, призоваващи ви да се върнете назад или да се спрете на нещо по-дълго.

Например, вие сте на етап „разбиране на ситуацията“. Вашият клиент ви казва, че той е недоволен от работата си, защото се налага да работи допълнително. Все пак, това твърдение не е достатъчно, за да можете да си представите напълно ситуацията. Но вие смятате, че вашата роля е просто да „получите“ отговор на въпроса и след това да преминете на следващия етап – „съгласуване на пътищата за предвижване напред“.

 На този етап, клиентът излага редица предположения, например, той ще откаже да полага извънреден труд или дори ще напусне. Ако малко по-дълго се бяхте задържали на етап разследване на ситуацията, ще можете да изясните, че клиента не иска да моли за помощ на тази част от работата, която се оказва за него много трудна. Ако вие се бяхте отказали от своята цел – на всяка цена да се движите напред, и бяхте посветили повече време на проучване на ситуацията, щяхте да видите, че клиента не е казал по този въпрос всичко, което е искал. Вашето внимание щеше да бъде съсредоточено на клиента, а не на стремежа да преминете на следващ етап. Затова, слушайки разказа за извънреден труд, вие щяхте да уловите дисонанс и да почувствате някакво недоизказване.

Резултатът от коучинг сесиите е много точно и всестранно разглеждане на ситуациите и отношението на клиента към случващото се, което в крайна сметка му дава възможност да вземе правилното решение или да избере ефективен модел на поведение. В края на всяка коуч сесия се постигат договорености за това, какви действия ще бъдат предприети, в какви срокове, и се договарят начините за контролиране  изпълнението на набелязаното.

След като клиента изпълни поставените задачи, той заедно с коуча анализира постигнатите резултати и оценява както своята ефективност, така и ефективността на коучинг сесията. Благодарение на коучинга, клиентите в кратки срокове постигат такива резултати, за които не са се осмелявали да мислят самостоятелно или просто не са виждали подобни решения. Това е магията и продуктивната работа на коуч-консултанта.

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: