Внедряване на коучинга във фирмата

Внедряване на коучинга във фирмата

Компетентните бизнес лидери се стремят да подобряват ефективността на компанията, мотивацията и лоялността на персонала. Коучингът е един от пътищата за решаване на тази задача. Внедряването на коучинга  в компанията е цялостен, мащабен проект, който включва обучение на ръководителите, индивидуални сесии с ръководството и разпространение принципите на коучинга в цялата структура на „отгоре надолу“.

Бизнес коучинга за компанията има свои особености и и различия от традиционните коучиг сесии.

Ако в обичайния коучинг случая с клиента е един-на-един, в случая с организацията на един коучинг треньор се падат повече клиенти. Затова треньорът трябва да притежава редица качества, а именно навици за групов коучинг, медиация и висока самоорганизация.

Другата трудност е така нареченото „напрежение“ на клиента, което се появява заради работата над себе си и трудностите. То е причина поради която както отделни хора, така и цели компании, не завършват проекта. Ето защо за опасности от подобен род трябва предварително да се предупреди клиента и с него заедно да се изработи стратегия за решаване на този проблем.

Внедряването на коучинга в организацията може да се раздели на десет принципа, спазването на които съществено повишава вероятността от позитивен резултат на проекта.

  1. Първоначално ръководителите на компаниите трябва да получат личен опит в коучинг сесии. Важно е този опит да бъде положителен.
  2. След това идва решението за внедряване на коучинга, което се приема съгласувано с всички компетентни лица.
  3. След като решението е взето, трябва да се уведомят всички сътрудници за предстоящото нововъведение, за да може да се формира лична заинтересованост от тяхна страна в този проект.
  4. След това се привличат всички заинтересовани и имащи опит в коучинга хора и се определя изпълнител на проекта.
  5. След утвърждаване на ключовите фигури, трябва да се проведе качествено интервю с всеки един от тях. На този етап е необходимо да се изясни, какви недостатъци вижда ръководството в организацията, какви очаквания има, и след това да се състави работна програма в съответствие с тези очаквания.
  6. Тази стъпка предвижда сесии с тези мениджъри, които могат да поемат ролята на обучаващи треньори на другите сътрудници. Сесиите могат да се провеждат в групови или индивидуални формати. Резултатът от тази стъпка ще бъде пълната увереност на мениджърите в компетентността в предаването на методиката.
  7. Следва прессъобщение или презентация, посветена на официалното откриване на новия бизнес проект
  8. В началото на реализацията на бизнес-проекта изпълнителите пристъпват към обучението на мениджърите, разбити на малки групи. По това време се провеждат регулярни семинари и тренинги, планирани индивидуални сесии, определена образователна работа. Този ход повишава качеството на комуникацията в организацията, сътрудничеството при работата в екип, яснота и доверие.
  9. От време на време е добре да се извършва надзор на участниците в проекта, за да се следи динамиката на процесите и да се работи с възникващите затруднения.
  10. Компанията постепенно се приближава към своите цели, фактически към своето нова раждане на пазара. След работата с треньора, компанията вече започва да работи самостоятелно. През това време тя е обучила свои собствени корпоративни треньори, както и предоставя възможност на всички мениджъри да се срещат с бизнес треньора и да го използват в работата и в живота, съществено увеличавайки качеството на едното и другото.

Приключване на проекта по внедряване на коучинг е вторият рожден ден на компанията като силна, интегрирана, зряла и развиваща се система.

Тази работна схема по внедряване на коучинг в организацията е доказала своето право на съществуване по примера на няколко организации, където бизнес коучинга е станал основа за нови и по-ефективни системи за корпоративна култура и подкрепа в насърчаване  развитието на отношенията.

 

 

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: