Ефективността на коучинга

Ефективността на коучинга

Ефективността на коучинга е ключов показател, въз основа на който е възможно да се оцени приносът на треньора в развитието на клиента. Оценката на ефективността на коучинга и резултатите, постигнати с помощта на коучинг сесиите е възможна при наличие на ясно поставени цели и предварително съгласувани измерими критерии. Действително добрите резултати са плод на целенасочена работа на двама, доверяващи се един на друг хора. В случай на открит разговор и взаимно желание за постоянен прогрес, клиентът и консултантът може достатъчно бързо да стигнат до желания резултат. Методът на коучинга успешно се прилага в най-добрите западни и наши компании.

Ефективността на коучинга може да се оцени както по количествените, така и по качествените показатели. Тъй като пред всеки клиент стоят негови задачи, не съществуват типови критерии за оценка на ефективността, но професионализма на коуча се състои именно в това, да помогне да се създадат. За провеждане на ефективни коучинг сесии е важно коучинг консултанта да притежава качества на добър коуч. Ето някои примери за критерии:

kriterii za ocenka e

Също така, е много важно коуча да бъде мотивиран и настроен да води своя клиент напред, за получаване на крайния резултат. Ето защо кочинга преминава по-бързо, когато коуча е представител на външна страна, а не вътрешен коуч или мениджър треньор, който директивно да подтиква клиента към постигане целите на организацията.Въпреки това, тези критерии ще работят само в изграждането на истински продуктивни отношения между клиента и треньора. В противен случай, клиентът няма да бъде мотивиран да прилага усилия за постигане на резултати, а ще търси оправдания. Важно е стоящите пред клиента цели да съответстват на неговите ценности, да засегнат неговата вътрешна мотивация, а не да бъдат наложени от вън (обкръжението, ръководството, или някакви други хора). Качеството на отношенията между коуча и клиента са в пряка зависимост от качеството на тяхната комуникация.

Ефективността на коучинга е максимална, когато служителя напълно поема отговорността върху себе си за бъдещите резултати, и когато разработените заедно с коуча критерии за оценка  ефективността на коучинга действително го мотивират, и предизвикват усещане за успех, допълнено от силното желание за действие!

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: