Качества на добрият коучинг

Качества на добрият коучинг

 

Добър коучинг

Открит/честен ( например: „Вижте, аз   мисля, че това няма да заработи, така ли е? Ние можем да разберем защо?“. Създава се усещането в клиента, че го слушат, ценят и разбират. При провеждане на коучинг за ръководители, се държи с тях като с равни.

В следващите сесии, клиентът се чувствате весел, позитивен и позитивно настроен.

Вдъхновява клиента за разговор, разпитва го, изслушва го или просто запазва мълчание.

Прави така, че разговорът да тече сякаш от само себе си, т.е. поддържа разговора с подходящи за дадената ситуация реплики

Инстинктивно се концентрира на ключовите моменти от разговора, например: „ Можем ли тук да спрем и да се върнем малко назад?“

Поддържа обективност и безпристрастност в целия разговор, например: „Аз разбирам, защо не сте могли да помислите така, но ми е интересно да разбера и други причини за поведението на вашия колега“.

Едва доловимо изследва ситуацията,, събирайки всички отнасящи се до въпроса факти, например: „И какво конкретно не ви харесва в зимата?“

Създава чувство за съпричастност с клиента за постигане на откритост и доверие.

Поддържа клиента в неговия стремеж да постигне повече, отколкото обикновено, и то без наблюдение от треньора.

Ясно определя мислите и целите на клиента, например: “Какво точно означава „повече пари“ и какво действително искате вие?“

Не много добър коучинг

Може да не изказва своето мнение или да не информира клиента ( например, той мисли така: „ Това е глупава идея, но аз не искам да му показвам, че не го подкрепям“). Него клиента го усеща като странен, неразбираем: “Хм, май имате необичаен случай, така ли е?“. Прави всичко, за да намери сам отговори и решения, като потиска клиента и той се чувства излишен. С всички сили се старае да поддържа разговора, говори твърде много или просто „твърде много се старае“.

Пропуска или не взема под внимание  ключовата информация, вероятно се стреми по-бързо да се движи напред.

Внася осъждане и предубеждение в разговора, например: „Аз съм съгласен, тя явно е искала да ви проучи, вие сте прав, че се сърдите“.

Той си мисли, че разбира какво има предвид клиента, възможно, за да не спира разговора, например: „Да, аз ненавиждам зимата, това е заради тъмното, нали така?“

Клиентът е под напрежение през цялото време на беседата, например, той чувства, че нямат нищо общо с бизнес треньора.

Не оказва никакво влияние на настоящи събития или на резултатите от страна на клиента

Оставя ключовите идеи и цели в съзнанието на клиента размити и неясни, например: „Добре, и така, вие искате повече пари. Дайте да помислим, как може да се постигне това?“

 

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: