7 упражнения за развиване майсторството на речта

7 упражнения за развиване майсторството на речта

 

Предлагаме ви кратка програма за овладяване майсторството на устната реч. Тя се състои от седем упражнения. За отработването на едно упражнения са необходими три дни. Преди началото на всяко ново упражнение се повтарят всички предишни. Учебният сеанс се разделя на 15-20 мин. в началото на програмата и примерно 1 час в края. В бъдеще, ако е необходимо , можете да повторите някои упражнения или програмата като цяло. След две или три повторения обучаемия, притежаващ комуникативни способности, може да придобие достатъчно развити навици на устната реч.

Упражнение 1 . Оценка на речта на изказващият ( оратор, диктор, коментатор)

За оценка на тренировката трябва да приготвите оценъчни листове ( за целият курс са необходими 21 листа):

Основни въпроси

Съдържателност на речта
— наличие на основни мисли
— ценност на съобщаваните факти
— новост на съобщаваното
Разбираемост на речта
— логичност на речта
— отчитане на  аудиторията
— ясност на езика
Изразителност на речта
— правилност на ударенията с думите и интонацията
— богатство или бедност на речника
— образност

 

Оценката се прави по три основни параметра ( съдържателност, разбираемост и изразителност на речта), всеки от които се състои от три компонента. Ако, например, в изказването ясно се проследява основната мисъл( 3 точки), съобщават се ценни факти ( 3 точки) и се отличава с новост ( 3 точки), то по съдържателност изказването се оценява на 9 точки. Ако тежестта на тези компоненти не е толкова ярка, те се оценяват на 1 и 2 точки. Максималният общ резултат от оценката  е 27 точки, въпреки, че на блестящият оратор могат да се поставят и 10 точки

Най-добре да се оценят тези, които се появяват по телевизията. Като начало е добре да се вземе монологичната реч, а след това диалогичната. При оценка на диалога резултатите се разделят между двамата участници.

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 1241010

 

Вижте още…
  • Ръководни умения
  • Търговски умения

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont