24 упражнения за работа над дикцията

24  упражнения за работа над дикцията

 

Под дикция са разбира ясното и отчетливо  произношение на всички звуци от родния език с правилна артикулация и с ясно и отчетливо произношение на думите и фразите. Ясното и отчетливо произношение на думите се обезпечава за сметка на правилната артикулация на всеки звук, и преди всичко умението в процеса на речта свободно и достатъчно широко да се отваря устата. При лошо отваряне на устата звуците се произнасят сякаш през зъби. За развитие подвижността на мускулите на долната челюст, умението достатъчно широко да се отвяра устата в процеса на речта се използват специални упражнения.

 

Упражнения за развитие подвижността на долната челюст

1.Свободно пускайте долната челюст  докато между зъбите не остане растояние от два пръста.

2.Беззвучно, продължително ( на един дъх) произнесете гласните звуци:

аааааааааааааа……..

яяяяяяяяяяяяя……..( растояние между зъбите два пръста)

оооооооооооооооо………

ееееееееееееееееее……..

ииииииииииииииии( устата е леко отворена)

3.Произнасяйте гласните звуци на глас

аааааааааааааа…….

яяяяяяяяяяяяяя……..

ооооооооооооо…….

ееееееееееееее……..

ииииииииииии………

4.Продължително произнасяйте няколко гласни звуци на един дъх:

…..ааеееееее…..

……ааааиииии…..

…….ииииааааа……

……оооояяяяя…….

……ааааиииииеееееооооо….. и т. н.

Следете при произнасяне на звуците устата да бъде достатъчно отворена.

  1. Произнасяйте по няколко пъти следните скороговорки, които са наситени с гласни звуци.

 

Допълнителна информация
Цена 25 лева
Приблизителен обем, страници 10 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 1241002

 

Вижте още…
  • Ръководни умения
  • Търговски умения

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont