Ролеви игри и упражнения

Ролеви игри и упражнения

Активните тренинги става все по-популярна форма на обучения за възрастни. Една добра подготовка не може да се извърши без упражнения и игри, въвличащи участниците в процеса на обучение.

Използването на упражненията в обучението помага за постигане на следните цели:

 • Позволява на участниците да усвоят информация и да я проверят на собствения си опит;
 • „Подгрява“ членове на групата;
 • Активизират тяхната творческа активност;
 • Настройва на „включване“ в това, което се случва;
 • Помагат да се отработят получените навици в практическата дейност;
 • Създават в групата весела и дружелюбна атмосфера.

Всеки успешен бизнес треньор, или водещ психо-социални групи има в своя арсенал упражнения за тренинга, развиващи умения за общуване, игри, които помагат да се ободри изморената група и т.н. Ние бихме искали да споделим тези упражнения, които най-често използваме в собствените бизнес-тренинги за различните компании.

В бизнес-тренингите традиционно се прилагат упражнения със следните критерии:

 1. Упражнения за запознанство

Тези упражнения за тренинга помагат на участниците по-бързо да се запознаят един с друг, да запомнят имената на членовете на групата и точно да формулират очакванията си от тренинга. Разбира се, в началото на тренинга може просто да помолите участниците да се представят подред и да разкажат своите очаквания от тренинга. Заедно с това е важно от самото начало да зададете активно темпо на съвместна работа и да въвлечете участниците в творческа дейнсот, затова запознанството с помощта на весели упражнения е за предпочитане.

 1. Упражнения за загряване и ,,разчупване на леда“

Упражнения, които се препоръчват в началото на обучението веднага след запознаването на участниците. Те помагат да се ангажират участниците в процеса на активно обучение, да се създаде положителна атмосфера в групата. С помощта на ледоразбивачите, участниците ще научат нещо ново един за друг, «ледът се разчупва», намалява и тяхната бдителност един към друг, появява се стимул за максимално открито изразяване на собственото мнение. Загрявките са активни упражнения, които включват в себе си елемент на хумор. В оптималния вариант загрявките и ,,ледоразбивачите“ по някакъв начин са свързани с темата на тренинга. В упражненията, предлагани от нас в тази тема, като правило, има препоръки за това, как да преминавате от тях към определена тема.

 1. Eнepгeтици /energizers/ 

Това са кратки упражнения, необходими да се «разтърси» изморената група. Много е полезно да ги използвате в тренинги съдържащи много теоретичен материал, например в тренинга «Управление на времето». Енергетиците също така е добре да се използват в случаите, когато е важно да прехвърлите групата от приятното състояние на мързел и почивка (след обяд, например), в състояние на активност и готовност да възприема новото.

 1. Упражнения за активно изучаване на теоретичния материал

Добре известно е, че дори и суха теоретична информация се възприема по-добре, ако участниците са направили лични усилия, за да я усвоят. Във връзка с това широко разпространен е, например, метод когато всички участници в тренинга получават по малък фрагмент от този материал, който групата трябва да усвои, и всеки обучава със „своята“ информация всички останали. Подобни способи за активно усвояване на материала са представени в съответния раздел на сайта.

 1. Упражнения за специфични умения.

Тази колекция съдържа упражнения, свързани с умения за комуникация и работа в екип. Като правило, това са упражнения за формиране и изработване на определен навик – например, умението да убеждаваш, умението да слушаш или да говориш пред публика. Също така, това могат да бъдат упражнения, помагащи на участниците да разберат важността на някой навик, да осъзнаят какви фактори водят до успех или неуспех в една или друга дейност.

 1. Упражнения за завършване на тренинга.

Описание на всяко упражнение в тази колекция съдържа следните елементи:

 • Цели и възможности за приложение – в какъв тренинг и за какво можете да го използвате;
 • Необходими материали – всичко, което ще бъде необходимо за провеждане на това упражнение ( било то хартия формат А4, маркери или, например, 100 кибритени клечки);
 • Оценка за времето за упражнения и оптималният размер на групата;
 • Процедура: провеждане на подробни инструкции, които треньора трябва да даде на групата;
 • Въпроси за обсъждане или тези заключения, до която участниците трябва да стигнат.

Разбира се, добрия тренинг не е просто комплект от упражнения, обединени от обща тема, а много повече: и елементите уместни в дадената ситуация на теория, и разбор на случаите от живота на участниците, и личен пример на самия треньор като човек, владеещ тези методи и техники, които той преподава. Освен това се надяваме, включването на упражненията във вашия тренинг от нашия сайт, да го направи по-ярък, запомнящ, и да помогнат на участниците по-добре да усвоят всяка информация, която вие им поднасяте.

«Кажете ми – и аз ще забравя, покажете ми – и аз може би ще запомня, направете го заедно с мен – и аз ще разбера» – гласи народната мъдрост. Остава да пожелаем на всички наши колеги в техните тренинги да бъде точно така!