Мениджмънт

14Aug 2013

Статията е посветена на мотивацията на новите сътрудници, какво трябва да знае младия ръководител за ефективната работа на неговия отдел……….

31Jul 2013

Най-добрите ръководители притежават набор от общи за всички лични качества: ниво на интелект и знания, впечатляваща външност, чественост……

20May 2013

Делегиране е методология на бизнеса, в която на служителите се предоставят пълномощия и отговорност за решение на това ниво…….

21Jan 2013

Управление на времето е относителен термин. Времето не може да се натрупа, умножи, или прехвърли. То преминава безвъзвратно…….

07Jan 2013
vodene-na-pregovori

Преговорите са процес на сближаване на позициите на страните на максимално изгодни условия. В преговорите ние можем да променяме първоначалните условия за …….

30Dec 2012

Технологията за създаване на анимационните програми е комплекс от методи в труда на аниматора, организацията на този труд, използване на специални технически средства ( обекти, съоръжения, инструменти и приспособления………..

  • 1
  • 2