Спомням си, как моя приятелка, връщайки се от отпуск по майчинство се подготвеше за първата си командировка. Като се има предвид факта, че за една седмица тя щеше да остави съпруга си и сина си, който беше на година и половина, за нея това беше цяло събитие, и то много вълнуващо.

Няколко дни преди да замине, тя подготви за гледачката подробни инструкции, в които описа как да храни детето, в какво да го облича, какви приказки да му разказва и т.н. Ако сменим тази скица от семейния живот на делови език, то моята приятелка не правеше нищо повече от описание на бизнес процесите на организацията.

А вашите служители имат ли набор от правила и регламенти, които им позволяват да се адаптират по-лесно и да постигнат най-добри резултати? Ако не, то сега е време да изкачите бизнеса на следващото ниво и да подготвите корпоративна книга.

Много предприемачи смятат, че всичко „корпоративно“ е необходимо само на големите организации. Със същия успех може да се каже, че да се въвежда ред трябва само в големи апартаменти или къщи.

Корпоративната книга е систематизация на вашата представа за вашия бизнес и за това как именно той трябва да работи. Нейното преимущество се състои в това, че тя ви позволява да:

 • Да се ??формулира в сътрудниците представата за компанията.
 • Да се обеденят услията на сътрудниците за постигане на целите на компанията.
 • Стандартизиране на бизнес процесите на компанията.
 • Да се пести време при обучаването на новите сътрудници.
 • Акумулиране на успешен опит и постижения на компанията.

За какво да пишем в корпоративната книга?

От какви правила следва да се ръководим при написването на корпоративната книга? Всъщност, тук няма строги правила, това е ваш бизнес и ваше виждане. Може само да се говори за препоръки, на които си струва да обърнете внимание, основната от които е да се отделя внимание на дребните неща.

Например, ако вие се занимавате с търговия и имате магазин, как вашите продавачи трябва да приветстват посетителите, с какво да започват диалога? Известно е, че клиентите не са много вдъхновени от въпроса „ С какво мога да ви помогна?“. А ако попитате „ Вие идвали ли сте преди в нашия магазин?“ реакцията може да бъде друга, да се появи възможност за завързване на разговор, а значи и да се увеличат продажбите.

Същото се отнася и за телефонното обаждане. Първото впечатление за вашата компания зависи от това, до колко вашите сътрудници отговорят бързо на позвъняванията, как се представят и с какъв глас говорят.

Изглежда, че всичко това са дребни неща, но те са пряко свързани с ефективността и приходите на вашия бизнес, и следователно трябва да бъдат описани в корпоративната книга.

Например, вие сте забелязали, че вашите продавачи, облечени в костюми продават повече отколкото с дънки, а от продавачите, облечени в сини костюми купуват по-често, отколкото другите цветове костюми  ( резултатите от изследванията доказват тази зависвимост). Тогава във вашата корпоративна книга ще се появи раздел за вънщния вид на продавачите, стила на дрехите и допустимите съчетания в тях.

Как да пишем в корпоративната книга?

Корпоративната книга притежава вълшебна сила, развиваща наблюдателността. Вие сами няма да забележите как ще се увлечете от завладяващата игра по усъвършенстване на своя бизнес. Непременно ще видите кое и как може да подобрите. Всички нововъведения и резултати от тяхното внедряване трябва да бъдат фиксирани в книгата на вашата компания.

Корпоративната книга не може да бъде статична, тя трябва постоянно да се допълва, променя и да се развива заедно с бизнеса. Описвайте в нея успешния опит на вашите сътрудници, за да може новите хора във фирмата да могат да го приемат и използват.

Колкото по-просто организирате материала в корпоративна книга, толкова по-добре. Вашата задача е да създадете ефективен инструмент, а не летописен паметник.

Нека четенето на корпоративната книга да увлече и новите сътрудници с историите от живота на компанията, фотографии, тайни на успехите, кой къде работи. Това ще мотивира новите сътрудници и ще повиши тяхната лоялност.

Пример.

Ще ви покажем списък на това, което може да съдържа корпоративната книга в раздел „Продажби“. Разбира се, съдържанието на раздела зависи от спецификата на Вашия бизнес и тези задачи, свързани целево с написването на книгата.

За компанията

 • Обща информация;
 • Мисия и ценности;
 • Позициониране на пазара;
 • Организационна структура;
 • 10 факта за компанията, които ще предизвикат доверие в нея.

Продукцията на компанията

 • Опис на стоките по направление;
 • Конкурентни преимущества на стоката ( група стоки);
 • Целева аудитория ( група стоки);
 • Причини, поради които трябва да се купи именно вашата стока;
 • Причини за закупуване на продукта във вашата фирма.

 

 • на езика на ползите за клиента