Направете анализ на преговорите след тяхното приключване.

  1. Степента на постигане на целите.
  2. Фактор за успех. Определете кой е допринесъл за успеха на преговорите и дали резултата е взаимно изгоден.
  3. Подготовка за преговори. Оценка на нивото на подготовка,оценете какво не е било отчетено и защо.
  4. Настройка към партньора. Установете степента на настройка към партньора, идентифицирахте ли неговите интереси ( мотиви), цели, проблеми, нови на знания, индивидуални особености и т.н.
  5. Ефективност и аргументация. Анализирайте какви аргументи са били убедителни за партньора и защо. Спомнете си кои аргументи отклони той и по каква причина.
  6. Нови аспекти. Анализирайте представи ли неочаквано за вас партньора някакви изисквания, предложения, факти, аспекти на преговорите. Защо те бяха неочаквани за вас?
  7. План за водене на преговорите. Определете, беше ли спазена предварително планираната поетапна програма за водене на преговорите.
  8. Перспективи за развитие на отношенията с партньора.
  9. Недостатъци. Определете какво следва да се предприеме във връзка с това, че не всички набелязани цели са били постигнати, как могат да се намалят негативните последици.
  10. Изводи и предложения. Изучете какви следствия и уроци можете да извлечете от преминалите преговори, какви идеи можете да използватеза следващите преговори.

——————————————————————————————————————————-

Още интересни статии по темата:

Водене на преговори .

Методика на мотивацията .

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Идеалният ръководител .

Психология на деловото общуване .