Сред технологиите за практическото обучение на персонала могат да се разграничат две най-ефективни – наставничество и полеви коучинг.

Полевият коучинг и наставничеството са най-добрите в обучението

Наставничеството (менторството) е получило доста широко разпространение. Коучингът е ново понятие, модерно и все още неясно за някои. Какво е това полеви коучниг? С какво коучингът се различава от наставничеството? В какви ситуации е ефективно да се използва коучинг, а в какви наставничество?

Наставниците и наставничеството е била широко разпространена практика, особено в промишлените предприятия. Затова практиката на наставничеството лесно е била пренесена в съвременните условия, освен това тя получава най-широко развитие в търговските компании като най-динамично развиващ се отрасъл.

Наставничеството разполага с добре разработена документация в HR-отдели на фирми, чиито задължения включват проследяване на целия процес на наставничеството от разработване на процеса, процедурата и мотивация на наставниците до подбор на самите наставници.

И това има смисъл, тъй като наставничество се използва в етап на адаптация на нови служители, когато е важно добре да се подготви новия служител, да се запознае с нормите и правилата на компанията. Плюс това, по този начин можете да разберете как новия служител се вписва в корпоративната култура на компанията и съответства на нейните изисквания.

Разбира се, важно е да се помни и за нематериалната мотивация както за новите служители, които чувстват в наставничеството внимание към тях от страна на компанията, така и за опитните, които по този начин получават признание за своите успехи от компанията. Така че успешен мотиватор може да се стане само при правилно прилагане. Проблемът обаче е, че той се налага като епитимия.

В такъв случай плюсът лесно се сменя с минус, и от мотивация наставничеството се превръща с мощен инструмент на демотивация както за наставника, така и за новия служите, изпитващ върху себе си товара от недоволството на наставника.

При всички плюсове на наставничеството, то може да се прилага само към новите служители и не работи за вече работещите служители, за които също е необходимо обучение, и най-важното разбиране, че тяхната дейност се забелязва и признава в компанията.

Плюсът трябва постоянно да се коригира в процеса на работа със служителя, за да не се намалява неговата ефективност.

Именно решението на тези проблеми  може да способства  прилагането в компанията на технологията  „Полеви коучинг“.

Както следва от самото име, технологията предполага използването на коучинг в условията на реална дейност на служителя, а не в изкуствени условия на тренинг, затова полевия коучинг следва да се отнася към технологиите на практическото обучение на служителите.

Тук трябва да се направи важна бележка по повод коучинга. Сега в бизнес-образованието се е заформила странна и любопитна ситуация, под коучинг се разбира всичко, като се започне от  психоанализата и различните технологии за личностно израстване, до психодрама, изкуство, психология и т.н.

Какво е това коучинг

В тази връзка, веднага ще кажем, че полевия коучинг, това именно е КОУЧИНГ, а не скъпо развлечение за топ мениджърите.

И както трябва да бъде в класическия куочинг, треньорът НЕ УЧИ  и НЕ ДАВА СЪВЕТИ, всичко се решава от участника, на основа своя опит, само използвайки помощта на ВЪПРОСИТЕ на коучинг треньора.

Затова полеви коуч за разлика от наставника може да бъде всеки служител. Не е задължително да бъде с по-висока квалификация от участника в коучинг сесията. Тук не е важна квалификацията, а навикът на провеждане на полеви коучинг. В края на краищата, се провежда със служителите, които вече имат опит в работата, и за тях е необходим само страничен поглед, за да разберат кое може да се направи по-ефективно. Т.е. участникът вече има отговорите, просто трябва да му се помогне да ги идентифицира.

Именно затова полевият коучинг има много важна особеност: в него е възможен вариант на взаимен коучинг.

Разбира се, че не е необходимо да занимавате с полеви коучинг своя ръководител, но служители на едно ниво, например, ръководители на отдели могат да провеждат взаимен коучинг, без да изпитват някакъв дискомфорт.

В края на краищата, не е необходимо да се знае тънкостите на спецификата на дейността на участника в коучинга, важно е да се помогне да се намерят отговори, които той има, но просто не са осмислени, и затова не се прилагат на практика.

Допълнително предимство е ефекта на изграждане на екип, защото обикновено ние не знаем с какво точно се занимават другите отдели в нашите компании, а така провеждайки ден с колегите от съседния отдел, ние разбираме, че колегата не е враг, който пречи на НАШИЯТ отдел да живее, а е същия като нас.

Плюс това, ние можем да научим някои полезни неща в управлението, което ще бъде допълнителен бонус, но тук е важно да се поставят по двойки за полевия коучинг ръководител, които не са в пряка конкуренция помежду си, например, реклама и логистика и т.н.

И така, Полевият коучинг има предимства, които могат да се използват:

  • За да се подобри ефективността на работа на опитните служители;
  • За да се подобри ефективността на работата на екипа в компанията;
  • Като фактор за нематериална мотивация на служителите, тъй като опитните служители обикновено изпитват дефицит на внимание и оценка на своята дейност, тъй като цялото внимание основно се отделя на новите и лошо работещите служители.

Почти училищна ситуация: опитвайки се да се занимава с двойкаджиите, учителят не се занимава с отличниците,  и така намалява тяхната успеваемост. Познато ли ви е?

Ето защо опитните служители започват да гледат  настрани, търсейки този, който ще признае таланта им. Това го правят конкурентите. А с помощта на Полевият коучинг може да се даде на служителите нещо, което всички искаме – ПРИЗНАНИЕ и конструктивна обратна връзка. 

Вижте още…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *