Времето е безкрайно за тези, които умеят да го ценят и правилно да се разпореждат с него.

Гьоте

 

Управление на времето (Time Management) – система за подобряване на личната ефективност чрез ефективно използване на времето.

Наш враг не е самото време, а как го използваме.

Не е нужно да обясняваме, защо е ненормално да се разкъсваме между три телефона, спешни дела „необходими за вчера“, работа вечер и през почивните дни, забравяйки кога беше последния ни отпуск. И при това забравяйки, закъснявайки, намирайки се в постоянен стрес. Няма нужда да се утешаваме с мисълта, че по друг начин не може да се работи, и че състоянието на подгонен кон е постоянното състояние на деловия човек.

Същността на стреса е липсата на време, човек е способен да изпълни само най-малкия обем. Почти всеки от нас може да си спомни житейски ситуации, когато поради претоварване практически преставаме да работим: възниква усещането, че все едно всичката работа не може да бъде свършена, и не сме свършили дори това, което сме можели да успеем.

Управление на времето е относителен термин. Времето не може да се натрупа, умножи, или прехвърли. То преминава безвъзвратно. Времето не може да се върне назад, да се ускори или да се забави темпото му. Понякога си мислим, че ние контролираме самото време, но това не е така: време просто има, както имаме тези или други задачи в живота, и времето в денонощието е само 24 часа. Реално, какво можем да контролираме – това е организацията на собствената си дейност. Цялата работа е да се научим как за кратък период от време  до свършим максималното количество задачи, да успеем да направим така, че за кратък промеждутък от време да успеем да свършим най-важното, всичко, което ни предвижва към нашите цели.

Резултати от системно управление на времето:

  • Ще се научите да се разбирате кое е най- важно за постигане на поставените цели.
  • Можете да постигнете целите си по-бързо. Животът ви ще бъде изпълнен с нов смисъл и удовлетворение.
  • Вие ще имате ясен план за работа и не по-малко ясен график.
  • Вие ще станете по-организирани, ще съкратите разхода на време за отвличащи ви дела.
  • Вие ще можете по-добре да се съсредоточите върху най-важните въпроси, ще увеличите ефективността от приеманите от вас решения.
  • Ще постигате повече за по-малко време, а спестеното време може да използвате за постигане на други цели.
  • Тъй като ще бъдете добре организарани, вие по-лесно и просто ще работите с вашия

ръководител и с подчинените.

  • Вие ще имате повече време за творчество.
  • Ще имате повече свободно време за себе си.

Така и с планирането: занимавайки се със съставяне на план от случай към случай, ние получаваме бегла представа за целите и средствата за постигането им. Само системния подход ще ви позволи да разработите собствена уникална и работеща схема.

Целта на живота е ефективно да се използва отмереното време.

Принципи за организация на времето:

 

Наименование

Съдържание

Степени на свобода

Трябва да има известна степен на свобода, възможност за маневра. Например, да се остави в запас време.

Използване на отпадъчното време

Използването на “отпадъчното време“ – малките отрязъци от време, които остават между големи дела, по време на чакане и др.

Режим на комбиниране

Възможността за паралелно използване на няколко дейности, особено тези, които включват различни “части” на човека. Например, пътувате в транспорт и четете и т.н.

Изнасяне на най-необходимото

Най-често и лесно  използваната част се пренася в самостоятелен обект (например, отнасящ се за текущия ден – раздел „органайзер + писалка и хартия). Препоръчително е да се разгледа принципа на Парето: 20% от системите изпълняват 80% от функциите, или  изискват 80% от разходите и др.

Картотечност

Пълна диференциация на носителите на информация: единица информация съответства на един носител (хартия, папка, и др.)

Допускане на контролиран хаос

Не се опитвайте непрекъснато да поддържате  ред. Структурирането и реда трябва да бъдат съсредоточени в пространството и във времето, т.е трябва да бъдат регулярни за постоянен процес (например, анализ на работния плот) или обвързани с конкретен момент ( например, разбор на папките с мислите, преди създаването на обединяващия ги продукт, напр. статия)

———————————————————————————————————————————

Още интересни статии по темата:

Тринадесет грешки, които мениджърът трябва да избягва в общуването със сътрудниците .

Водене на преговори .

——————————————————————————————————————————–

Актуални тренинги и обучения по темата:

Тайм – мениджмънт: ефективно управление на времето – тренинг-практикум .

Как да управляваме подчинените. Навиците на ефективния ръководител.