Технологията за създаване на анимационните програми е комплекс от методи в труда на аниматора, организацията на този труд, използване на специални технически средства ( обекти, съоръжения, инструменти и приспособления). Това е сложен и многостранен процес, тъй като решава следните задачи: създаване на анимационни програми, икономически разчет на стойността на всяка програма, тяхната реализация и , накрая, творческото въплъщение на планираните анимационни мероприятия с последващ анализ. Този технологичен процес е цялостна система, в която всички компоненти си взаимодействат.

Технологията за създаване и реализация на анимационните програми за младежи, като система се състои от няколко взаимно свързани подсистеми. Ще разгледаме всяка от тях:

  1. Организационна – организация на съвместната дейност на анимационния екип, икономически, технически, рекламен отдел;
  2. Инструкторско – методична – създаване и разработка на сценариите на мероприятията, екскурзии и събития, подбор на спортни игри и съревнования, съставяне на маршрута за походи с последваща разработка на методически препоръки на основата на обощения на опита;
  3. Режисьорска –  разпределяне на ролите, съставяне на планове за репетиции, постановка на спектакъла, шоуто;
  4. Техническа – подготовка на техническите средства ( обекти, съоръжения, инструменти и т.н), площадките ( сцени) за анимационните мероприятия, реквизит, декор, осветление, музикален съпровод и др.

Технологичния процес за създаване на анимационните програми включва следните елементи:

–                     Предмет на дейност – обслужващи туристи, население (групи и физически лица);

–                     Субект на дейност – ръководител, специалист по анамационни услуги;

–                     Собствена анимационна дейност с всичките и компоненти – процес на взаимодействие на субекта на обекта.

Всички елементи на работния процес са в единство на взаимодействие и образуват единна система. Основният елемент на системата е обект на дейността на хората (туристи, посетители, почиващи). Всичко е предназначено за удовлетворяване на техните духовни и физически потребности. Затова квалифицираните аниматори трябва да знаят тези потребности, да изучават аудиторията, настроението, интересите и потребностите на младите хора. Без знанието на хората е трудно да се постигне желания резултат и да се повиши ефективността на интелектуалното и емоционалното въздействие върху публиката.

Успехът на анимационната програма до голяма степен зависи от добре организираната рекламна кампания. Рекламата, както знаем, е информация за потребителските свойства на стоки и видове услуги, с цел тяхната реализация и да се създаде търсене на продукта. Това е инструмент, с помощта на който на потребителя се дава информация за съдържанието, особеностите, привлекателността на конкретната програма, за да ги заинтригува, да ги насърчи за закупуването на рекламираните стоки и услуги, и да станат участници в анимационната програма.

——————————————————————————————————————————

Още интересни статии:

Психология на бедността .

Здравословна храна по време на стрес.