Мотивация и активност на персонала

 1. 1
  17 способа да се повиши мотивацията на служителите

  Мотивацията действително много повишава базовата производителност на труда. Организациите, чиито служители работят добре, като цяло показват по-добри резултати, а промяната отношението на работниците към трудаповишава печалбата на фирмата…

  Прочетете повече

 2. 2
  Съотношение на активността и ефективността на персонала

  Между силата на активността при изпълнението на задачите и ефективността на изпълнението и съществува връзка изобразена с графика във вид на обърнато „U“. На максималната ефективност съответства …

  Прочетете повече

 3. 3
  Мотивация и локус на контрол. Негативна мотивация

  В икономическия речник „мотивация“ се определя като вид дейност имаща за цел да активизира хората работещи в организацията и да ги накара ефективно да се трудят върху изпълнението на поставената задача. Следователно …

  Прочетете повече

 4. 4
  Видове стимули на персонала

  Най-главното, което трябвада знаете е, че общи способи за мотивация на всички сътрудници не съществуват. Някой ще повярва в баналните корпоративни лозунги …

  Прочетете повече

 5. 5
  Методи за подобряване параметрите на работата на служителите

  Мениджърите трябва постоянно да обмислят възможните способи за подобряване на работата и мотивацията на хората. Важна роля има и това, че даже не най-ефективните, а понякога и …

  Прочетете повече

 6. 6
  Типове хора, строящи своята кариера в зависимост от личните особености

  В основата на типологията лежат три характеристики, които като правило влизат в списъка на критериите при оценката на перосонала…

  Прочетете повече

 7. 7
  Мотивиращи фактори, принципи за въздействие на характеристиките на работата върху мотивацията на хората

  Получаването на нова работа, а също така и промяната на привичните условия на дейност стимулират работника, предизвикват в него желание да прояви себе си от най-добрата си страна. Ако не получи възможност да почувства себе си…

  Прочетете повече


Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Платежни методи

ekont