Мотивация и активност на персонала

  1. 1
    17 способа да се повиши мотивацията на служителите

    Мотивацията действително много повишава базовата производителност на труда. Организациите, чиито служители работят добре, като цяло показват по-добри резултати, а промяната отношението на работниците към трудаповишава печалбата на фирмата…

    Прочетете повече

  2. 2
    Съотношение на активността и ефективността на персонала

    Между силата на активността при изпълнението на задачите и ефективността на изпълнението и съществува връзка изобразена с графика във вид на обърнато „U“. На максималната ефективност съответства …

    Прочетете повече

  3. 3
    Мотивация и локус на контрол. Негативна мотивация

    В икономическия речник „мотивация“ се определя като вид дейност имаща за цел да активизира хората работещи в организацията и да ги накара ефективно да се трудят върху изпълнението на поставената задача. Следователно …

    Прочетете повече

  4. 4
    Видове стимули на персонала

    Най-главното, което трябвада знаете е, че общи способи за мотивация на всички сътрудници не съществуват. Някой ще повярва в баналните корпоративни лозунги …

    Прочетете повече

  5. 5
    Методи за подобряване параметрите на работата на служителите

    Мениджърите трябва постоянно да обмислят възможните способи за подобряване на работата и мотивацията на хората. Важна роля има и това, че даже не най-ефективните, а понякога и …

    Прочетете повече

  6. 6
    Типове хора, строящи своята кариера в зависимост от личните особености

    В основата на типологията лежат три характеристики, които като правило влизат в списъка на критериите при оценката на перосонала…

    Прочетете повече

  7. 7
    Мотивиращи фактори, принципи за въздействие на характеристиките на работата върху мотивацията на хората

    Получаването на нова работа, а също така и промяната на привичните условия на дейност стимулират работника, предизвикват в него желание да прояви себе си от най-добрата си страна. Ако не получи възможност да почувства себе си…

    Прочетете повече


Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Платежни методи

ekont