Съотношение на активността и ефективността на персонала

Съотношение на активността и ефективността на персонала

Между силата на активността при изпълнението на задачите и ефективността на изпълнението и съществува връзка изобразена с графика във вид на обърнато „U“. На максималната ефективност съответства не максималната, а оптимална сила на активност, която не достига максимума, колкото са по-сложни и трудни задачите. По такъв начин за всяка дейност съществува своя недо – и преактивация оказваща отрицателно въздействие на нейната ефективност.

Фактори за активност могат да бъдат най-разнообразни аспекти на вътрешна и външна среда:

 • Надежда за парично възнаграждение.
 • Заплаха от наказание.
 • Страх да не издържи изпитанието, да не бъде приет на работа.
 • Страх да не извърши съдбоносна грешка, водеща до авария, личен банкрут и т.н.
 • Вземането на допинги (в това число излишна чашка кафе).
 • Психическо състояние, предизвикано от предшестващи събития (умора, напрежение, раздразнение, окриленост, приповдигнато настроение).
 • Активизиращи външни фактори (суета, бързо придвижване на хора, шум, музика и т.н.).
 • Ревност.
 • Завист.
 • Увлеченост от задачата и т.н.

От графиката се вижда, че за проста задача се изисква значително по-мощна активност, а за по-трудна задача по-малко мощна. С други думи за изпълнението на трудна задача оптимума на активност е по-нисък. Това се обуславя от това, че трудната задача изисква по висока концентрация и координация на усилията от простата задача. Излишната активност води до това, че субектът започва да включва в задачата и своите преживявания, както отрицателни – страх, опасения, неврозност, така и положителни – предвкусване на успех, голямо желание да се получи парична премия, надежда да се изпревари конкуренцията.

Пример:

А сега от простата и трудната задача да минем към изпълнителите.

Да допуснем, че имаме двама потенциални изпълнителя – А и Б, и задача със средна трудност…

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 342002

 

Вижте още …
 •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи