Типове хора, строящи своята кариера в зависимост от личните особености

Типове хора, строящи своята кариера в зависимост от личните особености

 

В основата на типологията лежат три характеристики, които като правило влизат в списъка на критериите при оценката на перосонала.

1. Самооценка. Тя безусловно е важна, понеже отразява увереността на човека в своите професионални и лични сили, неговото самоуважение и адекватност на произхождащото. Оптимално реалната висока самооценка е уважението към себе си при трезва оценка на своите възможности и способности. Понижената самооценка води към „изучена безпомощност“ – човек от рано отпуска ръце пред трудностите и проблемите, понеже „все едно той на нищо не е способен“. Минусите на завишената самооценка могат да бъдат прекалени претенции за внимание към персоната си и погрешни решения.

2. Ниво на претенции. Високото ниво на претенции показва, че този човек иска много да постигне в живота, да се качи по социалната или професионална стълба, да завоюва своето място под слънцето. Той е готов за това да рискува и да се захваща за най-трудните задачи. Но реални резултати той постига само в случай, че има на какво да се опре. В противен случай може да загуби всичко. Ниско ниво на претенции имат хората предпочитащи врабче в ръката, като правило за тях е по-важно да не загубят постигнатото, да избегнат неудачите.

3. Локус на контрол. Това е показател за отговорността на човека. Хората с външен локус на контрол търсят обяснение за всичко произтичащо в стечението на обстоятелствата и постъпките на другите хора. В крайните варианти те са безотговорни, винаги оправдават себе си и не се стесняват да обвиняват   другите. Вътрешният локус на контрол говори за отговорност за постъпките си и способност да се правя изводи от собствените грешки, понякога и като склонност към самообвинение.

 

В реалния живот най-често се срещат шест типа подход към построяването на кариерата…

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 342006

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи