Мотивация и локус на контрол. Негативна мотивация

Мотивация и локус на контрол. Негативна мотивация

 

В икономическия речник „мотивация“ се определя като вид дейност имаща за цел да активизира хората работещи в организацията и да ги накара ефективно да се трудят върху изпълнението на поставената задача. Следователно позитивната материална мотивация това са различните видове парични поощрения. За добра работа могат да дадт премия, а за лоша могат да лишат от премия. Може не от цялата веднага, а само да се намали взависимост от броя на нарушенията. В повечето случаи така и възниква системата на глоби и се появява негативната материална мотивация.

Трябва да имате предвид, че хората се отнасят различно към глобата. За някои тя може действително да стане стимул за подобряване качеството на работа, а други само ще демотивира. За да се анализира ефективността на глобата в отношението на персонала може да се отделя няколко психологически фактора.

Ще се спрем подробно на два психологически аспекта пряко свързани с ефективността на негативната мотивация.

Първият – това е стремежа към постигане на успехи или избягване на неудачите.

Вторият – това вътрешният или външният локус на комтрол.

Мотивацията за постигане на успех се проявява в стремежа да се изпълни работата на високо качествено ниво навсякъде, където има възможност да се прояви творчество, майсторство и способностите. От развитието на този мотив зависи какво в крайна сметка постига в своя живот човек, в това писмо и професионалната дейност. Мотивацията на достижение обуславя позитивното отношение към професията, по-малко изразена тревожност, ефективна психическа адаптация. В основните тенденции на мотивацията на достижение са свързани различни поведенчески стратегии. При преобладаване на мотива за постигане на успех в поведението на човека няма изразена тревога по повод възможни неудачи, той се стреми да се прояви в ситуации, изходът от който не може да бъде отрано определен и зависи от индивидуалните способности. За хората с преобладаващ мотив за избягване на неудачите е характерен изборът на дейност, резултата, в който много малко ще зависи от индивидуалните способи…

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 342003

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи