Методи за подобряване параметрите на работата на служителите

Методи за подобряване параметрите на работата на служителите

 Мениджърите трябва постоянно да обмислят възможните способи за подобряване на работата и мотивацията на хората. Важна роля има и това, че даже не най-ефективните, а понякога и просто показателни проекти привличат всеобщото внимание (въпреки, че често и необосновани надежди), на въвлечените в проекта служители.

Тук ще раглеждаме възможните прости промени в работата, които биха могли да доведат към стимулиране на вътрешната мотивация на подчинените, да предизвикат сътрудничество и ентусиазъм от тяхна страна. Методите за усъвършенстване на параметрите на работа са основани на мотивиращите фактори.

Повишаване разнообразиета на уменията и навиците

Тук е важно да се знае, че именно разообразието на навиците, а не просто разнообразието само по себе си се явява принципно. Ако членовете на колектива използват ограничено количество навици, то е необходимо да се търси способ, да се стимулира потребността към увеличаване на тяхното количество.

Обаче не винаги служителите ще посрещнат с ентусиазъм увеличаването на разнообразието. Например, монотонната работа позволява на работниците да разговарят по време на нейното изпълнение, но само като се внесе елемент на разнообразие разговорите ще станат по-трудни, а в същото време няма да има никакви компенсации от страна на самата работа.

На работниците също така е необходимо да им се даде усещането за признаване на използваните от тях навици. Т.е. необходимо е да се отделя внимание на служителите  с цел публично да се обяви за изключителната ценност на дадения навик у работника. Такъв подход като правило стимулира работника да усъвършенства навиците, да разширява диапазона на своите способности.

Повишаване целостта на работата

Както вече отбелязахме работниците изпитват голямо удовлетворение от работа, която има някакъв видим резултат. Повишаването на целостта на задачата може да бъде постигнато за сметка на добавянето на свързани с нея задачи. Това като правило са някакви подготвителни или заключителни операции, които се изпълняват от разни хора.

Даже процесът на контрол върху качеството на работата значително повишава целостта. Необходимо е да се има предвид, че добавянето на работни операции от по-ниско ниво, които не правя работата по-цялостна, обикновено снижават нивото на мотивация и предизвикват чувство на неприязън от страна на работниците.

При възникването на трудности с обезпечаване „съдържанието“ на работата най-добре е тази операция да се автоматизира. Но даже и тук е възможно да се внесат някакви изпълнения…

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 342005

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи