Мотивиращи фактори, принципи за въздействие на характеристиките на работата върху мотивацията на хората

Мотивиращи фактори, принципи за въздействие на характеристиките на работата върху мотивацията на хората

Получаването на нова работа, а също така и промяната на привичните условия на дейност стимулират работника, предизвикват в него желание да прояви себе си от най-добрата си страна. Ако не получи възможност да почувства себе си необходим, самостоятелен човек, на когото доверяват и когото уважават, той се разочарова от своята работа.

Затова даже само от икономическа гледна точка хората са прекалено скъп ресурс и следователно трябва да се използват с максимална ефективност. Ръководителят е задължен да разбира, че тук съществува и морален фактор. Осъзнаването на този проблем поставя пред ръководителя нов казус: Каква трябва да бъде идеалната работа за подчинения? Когато отговаря на този въпрос той не трябва да се стреми към прекалена специфичност и оригиналност. Все едно, да се вземат предвид различията във вкусовете и личните мнения на всеки се отдава много рядко, затова ръководителят трябва да се стреми към повишаването на интегралната производителност. С помощта на следните фактори, ръководителят има шанс да получи съгласието на максимален брой свой подчинени.

И така, идеалната работа трябва:

  • Да има цялостност, т.е. да води към определен резултат.
  • Да се оценява от сътрудниците като важна и заслужаваща да бъде изпълнена. Да дава възможност на сътрудника да взема решения, необходими за нейното изпълнение, т.е. трябва да бъде автономна (в определени и установени граници), или като вариант – групова автономия.
  • Да обезпечава обратна връзка с работника, оценява в зависимост от ефективността на труда му.
  • Да носи справедливо, от гледна точка на работника възнаграждение.

Проектирана в съответствие с тези принципи работа обезпечава вътрешното удовлетворение. Това е много мощен мотивационен фактор, понеже стимулира качественото изпълнение на работата, а също така по закона на възвишената потребност стимулира към изпълнеието …

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 342007

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи