17 способа да се повиши мотивацията на служителите

17 способа да се повиши мотивацията на служителите

 

Мотивацията действително много повишава базовата производителност на труда. Организациите, чиито служители работят добре, като цяло показват по-добри резултати, а промяната отношението на работниците към труда повишава печалбата на фирмата. Следните способи за качеството на работа на сътрудниците много добре работят на практика.

1.Признайте, че подчинените могат да бъдат мотивирани от нещо, което не е свързано пряко с тяхната работа.

Динамичните служители, притежаващи значителен потенциал, обикновено да увлечени по спорт, хоби, или нещо друго нямащо отношение към работата. Тези външни интереси не трябва да встъпват в противоречие с работата. Вие можете да използвате стремежа на служителите да постигнат високи резултати в тази област, в която са увлечени, за да стимулирате техния ръст и мотивация на работното място.

Признайте, че те са живи хора със своите интереси. Вашето позитивно отношение към увлеченията на подчинените обезателно ще окаже влияние на работата им. Благодарение на вашата подръжка, ситуацията ще се окаже двойно печаливша: Колкото повече успехи постига човек в живота, толкова е по-високо качеството и производителността на неговия труд.

2. Следете за нивото на мотивация.

Служителите, които постоянно следят за своята работа са в състояние да забележат и документират ръст на собствения им професионализъм. Те си създават таблица с оценки и по-добре от самия ръководител отбелязват своите победи и отношения. Как да постигнете това? Почти всяка цел на работата може да бъде измерена в проста система на оценки. Ако задачата не предполага изразяване на резултата в числена форма, тогава създайте скала за оценка на производителността на труда.

3. Научете служителите да измерват степента на успешност на извършената работа.

В повечето организации ръководителите нямат представа за действителното ниво на мотивация на своите служители. Провежданите в компанията изследвания за степента на удовлетвореност на служителя от работата не включват оценка на мотивацията. Ако вие започнете да измервате мотивацията, то вероятно много бързо ще се научие да я управлявате. Без да имате данни за нивото на мотивацията, вие никога няма да можете да подобрите този показател. Затова периодически измервайте мотивацията. Нека и младите ръководители също така регулярно контролират промяната на нивото на мотивация на своите служители.

4. Разберете какво биха искали служителите.

Различните служители имат различни цели и желания, което означава, че е необходимо да им се предоставят различни възможности за работата и професионален ръст. Вие не можете да мотивирате конкретните хора с общи програми. За да повишите мотивацията е необходимо да намерите индивидуален подход към всеки подчинен. Единият от начините да направите това е да делегирате пълномощия, цели и задачи на всеки служител, при разработката на общ план или проект. Другият начин е да предоставите на подчинените възможност самостоятелно да изработват собствени стратегически задачи и планове…

Допълнителна информация
Цена 30 лева
Приблизителен обем, страници 4 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 342001

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи