Управление на персонала

03Feb 2011
човешки ресурси HR

Специализиран СЕМИНАР – практикум За кого е предназначен:
• Собственици и топмениджъри на компанията.
• Директори и HR-мениджъри.

За кого е предназначен:

• Собственици и топмениджъри на компанията.

• Директори и HR-мениджъри.

03Feb 2011
Наставничество обучение

Каква е разликата между наставничеството и традиционния мениджмънт и какви са неговите предимства? Какво трябва да направим, за да станем за своите подчинени ефективен наставник и да получим от тях пълна отдаденост?

03Feb 2011
мотивация на персонала

Кога трябва да се започне мотивацията на подчинените: на етап приемане на работа, когато пада качеството на работата, или когато се готви да отиде другаде на работа? Как да се повиши ефективноста на работата на компанията за сметка на….

02Feb 2011
тиймбилдинг

Екипите могат да бъдат различни. И начините за тяхното създаване също могат да са различни. Екипът може да се формира стихийно и да работи на принципа ,, така се получи ”, а може и целенасочено да се формира и тогава ще действа „ както трябва” или по-добре. .