Специализиран интерактивен тренинг

Каква е разликата между наставничеството и традиционния мениджмънт и какви са неговите предимства? Какво трябва да направим, за да станем за своите подчинени ефективен наставник и да получим от тях пълна отдаденост? Именно за това ще стане дума на този тренинг.

Аудитория: ръководители на отдели и подразделения.

Програма на тренинга:

 1. 1. Новото ниво на мениджмънта – наставничество.
 • Потенциала на персонала.
 • Осъзнаване и отговорност.
 • Обучение: процедура и методи. Четири етапа на обучението.
 • Мотивацията в работата.

2. Мениджърът като наставник.

 • Разликата между наставничеството и традиционният мениджмънт. Преимущества и ограничения.
 • Стилове на ръководство.
 • Функциите на мениджъра.
 • Делегирането като елемент на ръководство.
 • Фактори определящи ефективността на наставничеството.

3. Етап поставяне на цели.

 • · Цели на работата и цели на срещата.
 • · Крайната цел
 • · Идентификация с целите. Самомотивация при поставяне на цели.
 • · Характеристика на целите.

4. Етап вземане на решение.

 • Стимулиране на  ,, откритията’’. Способи за разширяване творческия потенциал на сътрудника.
 • Въпросни технологии. Функция на въпросите. Типове въпроси. Разкриване на ,, слепите петна’’ или защо сътрудникът е неефективен.
 • Активното слушане. Същност и техника.
 • Обсъждане на последствията от изпълнението на предложените решения.
 • Анализ на невербалното поведение на сътрудника.
 • Вземане на решения.

5. Етап  отчитане на резултатите.

 • Установяване на параметрите и ограниченията.
 • Предоставяне на пълномощия и права.
 • Обобщаване, уточняване обема работа до следващата среща.
 • Обратна връзка и оценка. Пет нива на обратна връзка. Обратна връзка чрез процес и обратна връзка чрез резултат. Изпреварваща обратна връзка.
 • Структура на наставничеството.

 

Метод за водене на тренинга:

В програмата са включени различни проблемни ситуации за решаване в малки групи, ролеви и делови игри.

Тренингът се провежда под формата на интерактивно общуване ,диалог и отговори на въпроси.

Използват се следните методи за водене на тренинга:

Ролеви игри, работа в групи, дискусии,изпълняване на устни и писмени задачи.

Информация за курса
Лектор
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 12-16
Кога
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …