Антикризисен пакет услуги

Антикризисен пакет услуги

Предкризисното и кризисното време поставя компанията в сложна ситуация. Доколко е необходимо да се коригира предварително разработената стратегия? Да продължава ли свиването на инвестиционните програми? Какви управленски инструменти трябва да бъдат  основни за оцеляването на компанията?

Антикризисният пакет включва:


Преструктуриране на оперативно ниво - система от мерки, насочени към повишаване на рентабилността и ликвидността;


Промяна на бизнес модела в условията на криза - идентифициране на ключовите приоритети и бизнес възможности, като се вземат предвид промените в ситуацията;


Освобождаване на ресурси – подготовка и изход на бизнеса в условията на криза с пренасочване на личния капитал на акционерите в други направления;


Ефективно сливане и поглъщане - изборът на партньори и организации на сливания и придобивания, с допълнителни възможности, въведени в новата ситуация;


Управление на проблемните активи – решаване на задачите по продажби, преструктуриране и управление на непрофилните активи.

„Training Center IJ” Ви предлага пакет от продукти, който позволява не само да не загубите, а дори и да спечелите в условията на криза.

 

Поле за контакт:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?


Антикизисен бизнес пакет услуги

Свържете се с нас

  • Training Center IJ

  • гр. Пловдив 4000, Булаир 1А

  • +359/ 032 58 28 13

  • +359/ 0899 949 565

  • +359/ 0988 933 123

  • office@training-center.bg

  • www.facebook.com/trainingcenterbg