Управление на проблемни активи

Управление на проблемни активи

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара, ние сме подготвили специална програма за работа с проблемните активи на финансовите институции и други клиенти. Програмата помага за бързо и ефективно решаване на проблеми, свързани с продажба на неосновни активи, преструктурирането и по-нататъшното управление.

Като се има предвид високата динамика на промените на пазара, предлаганата от нас програма предвижда интензивен режим на работа и комбинирана система за плащане, въз основа на получените резултати (success fee).

Ние също така съдействаме на клиентите при продажбата на бизнеса и търсенето на атрактивни активи за придобиване.

  • Business / Strategy due diligence – оценка на потенциала на възстановяване на платежоспособността и / или възстановяване стойността на актива. Комплексен анализ на целия портфейл акции с цел определяне на стратегията и по-нататъшни действия по отношение на различни групи активи (продажба, задържане, преструктуриране и увеличаване на разходите, и т.н.).
  • Преструктуриране на бизнеса с цел възстановяване на рентабилността на операциите и ликвидността.
  • Разработване на експрес – стратегии за активи, по които е взето решение за преструктуриране и провеждане на реални промени.
  • Подготовка на актива за продажба – разработване и реализиране на програми за повишаване на стойността.
  • Намиране на купувачи за портфейла активи, в съответствие с изискванията на банката.
  • Съдействие при преговори и подкрепата при сделките.
  • Системи за производствен контрол и ефективно управление в преструктурираните дружества.
  • Стимулиране на продажбите и съкращаване на разходите.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?