Промяна на бизнес модела в условията на криза

Промяна на бизнес-модела в условията на криза

За кого:

 • Собственици, генерални директори на компании с добри стратегически перспективи, но имащи затруднения с ликвидността в момента.
 • Собственици на фирми, изпълнителни директори, които искат да минимизират загубите от кризата и да създадат основа за бъдещ растеж.

Резултати от проекта

 • Избор на стратегическа позиция в кризата на набор от възможности:
 • Запазване на съществуващия модел/ компресиране мащаба на операциите;
 • Запазване на съществуващия модел/ разширяване на мащабите;
 • Разширяване на мащабите/създаване на нов бизнес-модел;
 • Намаляване на мащабите/ нов бизнес-модел.
 • Актуализиран текст за стратегия и стратегически план, оценка на рисковете.
 • Актуализиран финансов модел, приемлив за представяне на външни инвеститори.
 • Елементи на стратегията за финансиране.

Етапи на работа

 • Определяне на оптимален мащаб на дейността на дружеството в краткосрочен план. Компресиране на мащаба на бизнеса? Запазване на същия обем? Разширяване мащаба на бизнеса за сметка на въвеждане на нови сегменти на нови територии?
 • Анализ на осъществимостта на актуализирането на съществуващ бизнес модел. Как трябва да се промени продуктово регионалния потребителски фокус?
 • Разработване на актуализирана версия на стратегията за развитие на компанията.
 • Разработване на актуализиран стратегически план, включително оценка на рисковете за неговото изпълнение.
 • Разработване на нов финансов модел, подходящ за представяне на външни инвеститори
 • Определяне на основните параметри на стратегията за финансиране на фирмата.

Параметри на проекта

 • Продължителност на проекта – от 2 до 8 седмици, в зависимост от набор от инструменти
 • Специалната стойност на работите, включително изплащането на разходите като премия въз основа на резултатите.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?