Ефективно сливане и поглъщане

Ефективни сливания и поглъщания

По време на криза броя на сделките по сливания и поглъщане рязко се увеличава, появяват се нови възможности за печеливши  придобивания. И за двете страни търсенето на партньор за сделката за покупка / продажба на бизнеса в чужбина и  в България е прекрасен шанс за решаване на проблема или реализиране на възможностите. Освен това е важно правилно да се избере партньор, да се проведе пред продажбената подготовка, за да се вземат под внимание регионалните особености, правилно да се оценят предлаганите обекти.

За кого

 • Собственици и изпълнителни директори на български компании, фокусирани върху привличането на партньори в чужбина или в България. Собственици и генерални директори на български компании, ориентирани на привличане на партньори от чужбина или на територията на България.
 • Собствениците на средни български компании са заинтересувани от привличането на стратегически партньори;
 • Акционери и ръководители на чуждестранни фирми, заинтересовани от намирането на местен партньор в България;
 • Собственици на фирми, които имат планове за регионално разрастване, предпочитащи M & A, заинтересовани от задълбочено разбиране на регионалните особености.

Резултати от проекта

 • Избран приоритетен партньор за осъществяване на сделки с отчитане на целите на партньорството, оптималните параметри на сделката, регионалните особености;
 • Пълният комплект от документи за сътрудничество с партньора;
 • Завършване на сделката, официално споразумение за партньорство;
 • Установяване на контакти с представители на най-добрите средни предприятия в повечето индустрии.

Етапи на работа

Аналитичена фаза

 • Кратък одит на клиента;
 • Определяне на стратегическите и финансови цели и задачи на партньорството. Определяне на параметрите на подходящата компания-партньор в съответствие със стратегията на клиента.
 • Формиране на дълъг списък от кандидати, подробен анализ на кандидатите, изграждане на финансов модел на алианса. Определяне на кратък списък от най-интересните компании-кандидати.
 • Стратегически анализ на всеки кандидат от краткия списък с идентифицирането на потенциални синергии.

Процесна ( комуникативна) фаза

 • Водене на преговори от името на клиента, с пълната подкрепа на процеса на сключване на споразумение за партньорство;
 • Организация и координация на цялата юридическа подкрепа, както и на целия процес на due diligence;
 • Структуриране и приключване на сделката.

Параметри на проекта

 • Продължителност на проекта: в аналитичната фаза от 2 до 4 седмици,  в процесна фаза от 3 до 6 месеца;
 • Специална стойност на работата, включително изплащането на разходите като премия въз основа на резултатите.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?