Преструктуриране на оперативно ниво

Преструктуриране на оперативно ниво

За кого:

· Собственици, главни изпълнителни директори с добри стратегически перспективи, но имат затруднения с ликвидността в момента.

· Собственици на фирми, изпълнителни директори, които искат да минимизират загубите от кризата и да се създаде основа за бъдещ растеж.

Резултати от проекта

· Краткосрочен и средно срочен план за оперативно реагиране на променящата се ситуация на пазара. Сценарий ( значение на параметрите на пазара и показатели на дейността на компанията), при които е целесъобразно да се реализира всеки пункт от плана.

· Ангажиране на служителите за генериране на предложения.

· Финансов модел на компанията в различни сценарии на криза.

· Оценка на рисковете, разходите и последиците за всеки план за действие.

Параметри на проекта

· Продължителност на проекта е от 2 до 8 седмици, в зависимост от набора от инструменти.

· Специалната стойност на работите, включително изплащането на разходите като премия въз основа на резултатите.

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОКУПКИТЕ

Определете най-критичните позиции за намаляване на разходите. Претегляне на алтернативните способи за намаляване на разходите по отношение на краткосрочните и дългосрочните перспективи. Съставяне на план на преразглеждане на изкупните цени и условия за доставка. Алгоритъм на търсене на алтернативни доставчици. Планиране на преговори с доставчиците. Оптимизиране на системата за мотивация на купувачите.

ПРОГРАМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Оптимизиране на продуктовата гама, канали за стимулиране. Анализ на възможностите за повишаване на цените на продукцията и услугите. План за съкращение на асортимента. Избор на най-привлекателни потребители. Анализ и оптимизация на потребителите и канали за продажба. Оптимизация на иновациите за засилване позициите на компанията на пазара и получаване на допълнителна ценова премия. Оптимизиране на системата на отношения с дистрибуторите. Промяна на системата за мотивация на продавачите.

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Идентификация на резерви, за да се увеличи производителността. Анализ на възможностите за намаляване на персонала. Оптимизиране на работната заплата –  промени на условията за разплащане, структурата на възнагражденията. План за съкращаване на обезщетения и социални пакети. План за съкращаване на административните разходи.

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

Идентифициране на ключовите и не ключови процеси. Оценка на възможностите за аутсорсинг. Ликвидация на дублираните процеси и функции. Бърза оптимизация на структурите за повишаване отговорността на персонала. Оптимизация на корпоративната култура-мобилизация и насоченост на служителите към взаимопомощ в условията на криза.

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Оптимизация на инвестиционния план на компанията. Разработка и съгласуване на критериите за оценка на инвестиционните проекти ( финансови и нефинансови).  Класиране на проекти по критерии, формиране на варианти на инвестиционни програми за различните сценарии за развитие на околната среда. План за оттегляне на непрофилните активи.

 

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?