Освобождаване на ресурси

Освобождаване на ресурси

Кризата поставя собствениците в трудни условия. Възникналите проблеми с ликвидността и рентабилността принуждават някои предприемачи да решат въпроса за излизане от бизнеса. Понякога подобни решения са свързани с желанието да се реинвестират средства, понякога да се завърши проекта с максимално възможна полза в дадения момент. Често това е начин да се запазят активите за сметка на продажбата на един от тях. Как да изберем най-добрият момент на излизане от бизнеса?

Как да направим излизането от бизнеса максимално печеливш от гледна точка на момента и от гледна точка на дългосрочните перспективи?

За кого:

 • Собственици на фирми, които искат да определят щетите от кризата за последващото реинвестирането на средства в по-привлекателен сектор.
 • Собственици на фирми с добри стратегически перспективи, но имат затруднения с ликвидността в момента.
 • Елементи на стратегията за финансиране.

Резултати от проекта

 • Най-добрият начин за излизане от бизнеса е продажба на активи, привличане на стратегически или финансов инвеститор – по отношение на краткосрочните и дългосрочните перспективи.
 • В случай на вземане на решение за продажба на активи – оценка на стойността на бизнеса „както е сега“, оценка на целесъобразността и стойността на „пред продажбената подготовка“.
 • Анализ на потребностите и възможностите на потенциалните купувачи.
 • Набор от по-нататъшни антикризисни стъпки за излизане от бизнеса.

Етапи на работа

 • Одит на стратегията на компанията. Оценка на динамиката на пазара и конкурентната среда. Конкурентни предимства и устойчивост в бъдеще. Степента на въздействието на кризата върху бъдещето на бизнеса.
 • Одит на драйверите на стойност. Бизнес оценяване „както е сега“. Определяне на стойността и реализацията на възможните операционни подобрения. Финансови прогнози.
 • Идентифициране на алтернативи за излизане от бизнеса и избора на оптимален вариант. Оценка и подбор на оптимален метод за излизане. Списък на потенциалните купувачи. Факторите на привлекателност и стойността за купувачите.

Параметри на проекта

 • Продължителност на проекта – 3 седмици.
 • Специална стойност на свършената работа.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?