6 упражнения за развиване на сюжетното въображение

6 упражнения за развиване на сюжетното въображение

  1. Упражнение ,,Зрителни образи‘‘
  2. Упражнение ,,Парк‘‘ (за създаване на настроение за покой, вътрешен комфорт, дълбок отдих)
  3. Упражнение ,,Сирена‘‘ (препоръчва се да се изпълнява при заспиване за създаване на  състояние на  отдих и покой)
  4. Упражнение ,,Килим‘‘ (на създаване на  усещане на уют и комфорт)
  5. Упражнение ,,Лимон‘‘ (за създаване на  атмосфера на приятелско, доброжелателно общуване и добро настроение)
  6. Упражнение за вдъхновение: ,,Отговорен изпит‘‘

 

ВЪОБРАЖЕНИЕ

Въображението изпълнява функцията програмиране и прогнозиране дейността на субекта чрез създаване на модел на крайният или междинният  продукт.Това е възможно благодарение предвиждането на средства и резултати от предметната дейност. Въображението е необходимо за създаване на програми за поведение на човека в условията на неопределеност на ситуацията, за създаването на образи заменящи реалната действителност и за създаването на представи, съответстващи на описанието на обекта и на отделните му качества.

Въображението се основава на представите преди всичко на образите на предметите и явленията, оформени от миналия опит на субекта и запомняни от него. Паметта при представите се различава от обичайното и възпроизвеждане. Представата е работа във вътрешен психологически план с образи от миналото, но вече с определени промени по форма, съдържание и връзки.

Преобразуването на образите в представите се осъществява във всяка репрезентативна система на психиката чрез аглютинация, акцентиране, типизация, схематизация и други.

По такъв начин въображението не е просто разновидност на психическо отражение, а психологическо конструиране свойствата на предметите, явленията, отношенията.

Всяка творческа дейност се обезпечава от въображението, което се явява самостоятелно създаване на нови образи, реализирани в оригинални и ценни продукти.

Сред видовете въображение се различават преднамерено и непреднамерено, творческо и съзидателно. Към важните качества на въображението се отнасят силата, яркостта, продуктивността и оригиналността.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА СЮЖЕТНО  ВЪОБРАЖЕНИЕ

Цел на упражнението: да се тренира преднамереното моделиране на разнообразни емоционални състояния (покой, отпускане или мобилизиране, концентрация), да се научите да уравновесявате процесите на възбуждане и задържане.

Упражнение «Зрителни образи»

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 4 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 1251003

 

Вижте още…
  • Ръководни умения
  • Търговски умения

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont