Оценка на персонала

Оценка на персонала

Ако попитате дали е необходимо да се направи оценка на персонал за благоприятното развитие и успеха на Вашия бизнес, ние казваме – ДА!

НО! Необходимо е ясно разбиране на целите и задачите на провеждане на такава оценка. Има редица методи, всеки от които е предназначен за решаване на различни въпроси и дава съответните отговори.

Нека да ги разгледаме в детайли.


Един от най-обективните и разностранни методи е оценка на 360 градуса. Същността и безспорното предимство се състои във факта, че даден служител оцени всички страни: колеги, мениджъри, подчинени, клиенти при необходимост, важна е и самооценката на служителя. Всичко това се извършва въз основа на реални работни ситуации на качествата на служителя във взаимодействие с колектива.

Моля, имайте предвид: методика 360 позволява да се направят изводи за адекватността на самооценката на служителя, за неговото взаимодействие с останалите служители от колектива, оценяват се компетенциите и качествата, проявявани в миналото, а не постиженията на служителя.


Ако е необходима оценка за формиране на кадровия резерв, определяне на потребностите от обучение на ключови специалисти, разбиране на формирането на екипа и успеха от съвместната работа на конкретен състав, както и идентифициране на сътрудници с лидерски потенциал, се препоръчва методиката Assessment център (център за оценка). В този случай, се прогнозира как кандидатите биха се държали на новата длъжност.

Assessment център е технология за комплексна оценка на персонала: личностен, делови и професионален потенциал на служителя с цел приемане на кадрови решения. Един от основните части на процеса на оценка на тази технология е симулация на сложни ситуации на работното място, бизнес казуси, въз основа на предварително разработени длъжностни компетенции на вашата компания. Подчертаваме, че тази методика помага да се оцени демонстрираното или възможно поведение на атестираните.


Центърът за развитие (Development center) е насочен не само на идентифициране на компетенциите, но и на тяхното развитие и усъвършенстване. Използвайки този метод, можем да помогнем на вашите служители се развиват професионално значими умения, постигаме максимална мотивация за обучение и професионален ръст. В края участниците получават индивидуален план, по който те се ръководят в своята работа.


Едно от най-добрите днес решения за оценка на висшия управленски екип е Индивидуален assessment (Personal assessment). Тази технология дава възможност да се получат обективни данни за личния и бизнес потенциал на топ мениджъра, за неговите уникални способности, които не се вписват в стандартните компетенции.

Всички по-горе методологии за оценка, макар и стандартизирани, във всеки конкретен случай се разработват и адаптират от специалистите на Training Center IJ именно за вашата компания. Ние можем да ви помогнем при избора на метод или съвкупност от методи за оценка в рамките на конкретна бизнес задача.

Ако имате въпроси или необходимост от разяснения, моля свържете се с нас! Ние ще се радваме да общуваме с вас и да ви помогнем!

Поле за контакт:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?


Развитие и оценка на персонала

Свържете се с нас

  • Training Center IJ

  • гр. Пловдив 4000, Булаир 1А

  • +359/ 032 58 28 13

  • +359/ 0899 949 565

  • +359/ 0988 933 123

  • office@training-center.bg

  • www.facebook.com/trainingcenterbg