Методика Development center

Методика Development center

 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ (Development center) е комплекс от методи за оценка на професионално важни качества и навици на служителите в компанията, притежаващ мотивационен и обучаващ ефект.

Предназначение:

  • Да се получат данни за нивото на формиране на умения;
  • Повишаване на мотивацията за обучение и професионално израстване;
  • Разработване на план за действие за развитие на някои умения и др.

Характеристики на метода:

  • Упражнения, делови игри и проектни задачи, насочени към определяне на специфични качества и умения;
  • Упражнения построени на кръстосан метод: данните, получени в едно упражнения, се потвърждават или коригират от данните, получени в хода на изпълнение на друго упражнение;
  • Преди всяко упражнение на всеки участник се съобщава за неговата цел ( какво се диагностицира в него);
  • Всяко упражнение се записва на видеокамера;
  • След упражнението участниците получават форми с предварително разработени показатели или индикатори, показващи наличие в участника на оценка за някой навик;
  • В хода на преглеждане на записа на упражненията участниците, изпълнявали даденото задание оценяват степента на формиране на умението по предварително определена и утвърдена скала;
  • В края на Центъра за развитие всеки участник получава обратна връзка: съставя се план за индивидуално развитие

Разработката на Центъра за развитие (Development center) е 1-2 седмици.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?