Индивидуален Assessment Center

Индивидуален Assessment center

Индивидуален Assessment center (Personal assessment) е комплексна оценка на лични и професионални качества, характеристики и потенциал на сътрудника с помощта на задълбочено интервю за събития от живота. Индивидуалната оценка позволява да се определят уникалните особености на личността. Които често не отговарят на стандартите на корпоративните компетенции.

Предназначение:

 • избор на външни и вътрешни кандидати за челните позиции;
 • формирането на екипа за управление;
 • създаване на програми за личностно развитие;
 • провеждане на одит на управлението, което позволява да се идентифицират силните и проблемни страни на всеки член от управленския екип.

Етапи на провеждане:

 • Определяне на ключови задачи за бъдеща оценка.
 • Подбор на кандидати.
 • Разработка на критерии за оценка.
 • Създаване на профил на успеха на длъжността или модел на компетенции.
 • Провеждане на задълбочени интервюта.
 • Анализ на получените данни.
 • Представяне на резултатите от оценката.

Разработката на индивидуален Assessment center е 1 седмица.

Представяне на резултатите на индивидуален Assessment center: в продължение на 5 дни

На всеки от вашите въпроси ще отговорят консултантите на Training center IJ

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?