Корпоративна стратегия

Корпоративна стратегия

В условията на висока несигурност цената на грешките се увеличава, и съответно, играе критично важна роля в стратегическото планиране. Под влияние на глобалните тенденции, значителна част сектори на икономиката са в процес на дълбока трансформация в търсенето на нови жизнеспособни бизнес модели.

Видове корпоративна стратегия за вашата компания:


Губи ли вашата компания позиции на пазара и приходи или се опитвате да намерите нови възможности за растеж, сменен е акционер на дружество или е назначен нов изпълнителен директор - има изобилие от събития, когато ръководството на компанията трябва ясно да формулира своята визия за бъдещето, да оцени възможностите и рисковете, да намери начин да реализира напълно потенциала на съществуващия бизнес, както и да формулира нови и креативни идеи, които ще позволят на компанията да се конкурира успешно и устойчиво да се развива в турбулентна среда.

Нашите консултанти осигуряват професионална подкрепа за развитието на стратегически планове за водещи български фирми, включително стратегии за навлизане на българския пазар за чужди компании.

Изграждане на корпоративна стратегия

Стратегическо планиране - бизнес услуги и коучинг

Свържете се с нас

  • Training Center IJ

  • гр. Пловдив 4000, Булаир 1А

  • +359/ 032 58 28 13

  • +359/ 0899 949 565

  • +359/ 0988 933 123

  • office@training-center.bg

  • www.facebook.com/trainingcenterbg