Корпоративна стратегия и управление на инвестициите

Корпоративна стратегия и управление на инвестициите

В какъвто и сектор и на каквито и да било пазари да се осъществяват операции, възможностите са винаги повече от ресурсите, които има на разположение мениджмънта. Липсата на стратегически фокус на корпорациите е един от най-значимите проблеми. Изборът на направление в бизнеса, от който следва да се откажеш в нашата страна, често е по-важен от най-перспективните възможности. Затова разработката на корпоративна стратегия е актуална както за големи финансово-промишлени групи, държавни предприятия, така и за средни бързо растящи предприемачески фирми. Собствениците и мениджмънта на бизнеса често надценяват новите възможности, възникващи на пазара в противовес със съществуващия бизнес. Освен това потенциала на коренния бизнес остава нереализиран, а дефицитните ресурси се разпиляват.

Опитът показва, че прагматичния подход, обезпечаващ пълна реализация на потенциала на основния бизнес, позволява на корпорациите правилно да фокусират своите усилия и ресурси, обезпечавайки дългосрочни и устойчиви конкурентни предимства. Освен това, прилаганата от нас техника за анализ позволява да се идентифицират случаите, когато промените в отрасъла са довели до фундаментални трансформации на бизнес-модела и когато има смисъл или да се излезе от бизнеса, или да се намерят нови възможности за ръст на основа нов модел на бизнеса, позволяващ устойчиво да се осъществяват печеливши операции.

 • Работейки в партньорство с клиента, екипа на „Training Center IJ” ви помага да си отговорите на следните въпроси:
 • Какви са целите, мисията и дългосрочната визия на корпорацията?
 • Как да се балансира корпоративния портфейл, за да се гарантира устойчив растеж в дългосрочен план?
 • Какъв е коренът на нашия бизнес?
 • Каква ще бъде нашата платформа за бъдещ растеж?
 • От кои направления на бизнеса е необходимо да се излезе ( ликвидира или продаде)?
 • Каква е синергията, как да се максимизират стратегическите, оперативните и финансовите ефекти от обединяването на бизнеси в нашия портфейл?
 • Как да се балансира портфейла по отношение на управлението на риска?
 • С какви действия можем да осъществим преход към целевото портфолио (органичен растеж, съюзи, M & A)?
 • Каква трябва да бъде структурата, ключовите процеси и показатели на ефективност на интегрираната кооперация?
 • Как да се разделят правомощията и отговорностите между дъщерните дружества и дружеството-майка?
 • Какви трябва да бъдат нашите инвестиционни приоритети?

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?