Стратегическо планиране

Стратегическо планиране

Процесът на планиране на голяма корпорация винаги е предизвикателство. Текущите операции не оставят време за стратегически дискусии, а вътрешните компетенции и аналитични навици са ограничени. В същото време да имаш рационализиран и ефективен процес за стратегическо планиране е едно от основните конкурентни предимства: да реагираш първи на промените на пазара, да виждаш проблема и да намираш оптимални решения, да бъдеш способен да откриваш нови възможности и да ги реализираш, да изпреварваш конкурентите. Освен това процеса на планиране, особено в диверсифицирани корпорации, се превръща в поредица от разностранни процедури, инициирани от мениджърите на различните функционални отдели и бизнес единици. В резултат на опитите да се получи качествен интегриран документ се сблъскват с множество проблеми и противоречия. Задачата на мениджмънта на корпорацията е да построи интегриран процес за стратегическо планиране, обезпечаващ ефективно и координирано взаимодействие на всички участващи в процеса на планиране отдели и ключови държатели на интереси.

При разработването на процеса на корпоративното стратегическо планиране, ние помагаме на клиента да си отговори на следните въпроси:

  • Как да си осигури достъп до необходимата информация?
  • Как да се изгради генерирането на устойчиви и високо качество на стратегическите идеи?
  • Как да се координира стратегическите планове на бизнес единици, на корпоративния център и функционалните звена?
  • Как да се трансформира стратегическата визия на висшето ръководство на компанията или нейните акционери като специфичен набор от корпоративни планове и бюджети?
  • Как да се осигури връзката на стратегически инициативи с конкретни действия?
  • Как да се обезпечи контрол на постиженията на планираните резултати?
  • Как да се изгради интегриран процес на стратегическо планиране и премахване на противоречията на различните функционални единици?

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?