Стратегия на бизнес-сектора

Стратегия на бизнес-сектора

Бизнес единица без стратегия – това не е бизнес, а набор от активи, обременени от пасиви. Колкото повече нашия бизнес се намира под въздействието на външни фактори, които ние не сме в състояние да контролираме, и колкото по-малко предсказуем става за нас света, толкова  по-старателно трябва да бъде изработена нашата стратегия. Днес, в ерата на комодитизация за потребителите е все по-сложен избора между различните предложения на пазара, а откриващия се достъп до глобален доставчик напълно променя нашето разбиране за целевите пазари. Българските потребители се учат бързо, техните изисквания за качество на продуктите и услугите постоянно растат, а потребностите бързо се променят. При тези обстоятелства, да се намери реално конкурентно предимство вече не е тривиална задача.

Опитът в различни индустрии, разбиране на поведението на отделните сектори, регулаторните органи и ключови играчи, както и достъпа до международна експертиза, даде възможност на консултантите от „Training Center IJ” да намират оптимални решения за нашите клиенти, прагматични и добре информирани решения, които не само ще отговарят на амбициите на клиента, но и отговарят на техните ресурси и възможности.

В процеса на работа над стратегиите на бизнес-единиците ние помагаме на нашите клиенти да си отговорят на следните въпроси:

  • Каква е нашата позиция по отношение на ключовите конкуренти?
  • Какви са тенденциите, определящи отрасъла и как те влияят на нашия бизнес?
  • Кои са нашите потребители днес и кои могат да станат в бъдеще?
  • Какво потребителите очакват от нашия бизнес?
  • За сметка на какво ние можем да засилим нашите конкурентни предимства?
  • Как да се осигури стратегически контрол и рентабилност на операциите?
  • Какви алтернативи съществуват за развитие на бизнеса и до колко те са привлекателни за нашата компания?
  • Каква опция ние трябва да изберем и какви действия е необходимо да предприемем, за да си обезпечим успех?
  • Как да обезпечим изпълнението на нашите идеи в реалност?

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?