Разработка на стратегия за развитие

Разработка на стратегия за развитие

Ако се оцени динамиката на развитие на отделните кооперации, става очевидно, че да бъдеш в отрасъл, който се отнася традиционно към бързоразвиващите се, не е достатъчно. Показателите за растеж на корпорации, присъстващи на еднакви пазари  дори в един и същи сегмент, могат да се различават няколко пъти. В допълнение към жизнения цикъл на продуктите и услугите, има краен срок и за живота на бизнес модела. Ако в миналото бизнес моделът успешно съществува едно десетилетие без никакви промени, то днес ние все по-често се сблъскваме с това, че дори много успешен бизнес-модел не ни гарантира устойчив ръст и получаване на приходи в продължение на няколко години.

Способността да се намерят иновативни бизнес модели в условията на висока несигурност винаги е била и продължава да бъде един от най-силните страни на екипа от консултанти на „Training Center IJ”.

Въпросите, на които ние помагаме да си отговорят нашите клиенти в процеса на разработка на стратегията на ръста, са следните:

  • Как се променя пейзажа на отрасъла, където мигрира ценността, в какви сегменти компанията губи приходи, а в какви се откриват нови възможности за построяване на успешен бизнес?
  • Кои са нашите клиенти и какво трябва да бъде нашето уникално ценностно предложение, за да сме конкурентни на пазара?
  • Какъв ще бъде механизмът за печалба и за сметка на какво ние ще обезпечим стратегически контрол?
  • Кои от възможностите за ръст да изберем и как да преодолеем пропуските в компетенциите и ресурсите?

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?