Управление лоялността на персонала

Управление лоялността на персонала 

 

(Методическо пособие позволяващо на ръководителя да формира и поддържа високо ниво на лоялност на персонала  към фирмата.)

Проблемът с  лоялността на персонала в България, където заплатата е под средно европейската е много актуален. Благополучието на организацията зависи от това ще може ли ръководителят да намери отговор на няколко на пръв поглед прости въпроси:

  1. Какво представляват нелоялните служители?
  2. Как да се намерят лоялни служители?
  3. Как да се съхрани лоялно отношение на служителите към фирмата?

 

С помощта на това обучение, без да се откъсвате от работата и без допълнителни разходи (пътни,нощувки и др.) Вие ще получите изключително ефективна подготовка която ще Ви позволи да определяте,формирате и поддържате високо ниво на лоялност във вашата фирма. Освен едномесечно интензивно обучение  вие ще  получите и възможността да се консултирате със водещи специалисти в тази област, както и следните диагностични инструменти: ,,Форма за наблюдаване проявите на лоялност’’, ,,Тест за оценка лоялността на служителите’’, Тест ,,Разбиране целите на компанията’’, ,,Тест за определяне удовлетвореността от работата.’’

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Възникване на лоялността

  • Фактори влияещи на възникването на лоялността
  • Процесът за постигане на лоялност

Лоялност и несправедливост

Лоялност и удовлетвореност

Лоялност и трудоустройство

Лоялност и текучество

Прояви на лоялно и нелоялно поведение

Нива на лоялност

Изисквания за лоялност

Аранжиране на признаците на лоялност

Оценка на признаците на лоялност

Измерване на лоялността

Промяна нивото на лоялност в зависимост от стажа

Необходими условия за наличие на лоялност

Антимотивация на служителя

Профилактика на нелоялното поведение

Условия за формиране на лоялно и нелоялно поведеие

Формиране на лоялност

Основни фактори за формиране на нелоялно поведение

Инструменти за формиране на лоялност

Ползите от лоялните служители

Повишаване на лоялността

Лоялността на персонала като фактор за безопастност

Програма за развитие на лоялността на персонала

Контрол над служителя

Обобщение

 

 

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 360 лева
Обем, страници 48 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 110003

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!