Какво е готов тренинг?

Готови тренинги

Създаването на тренингови програми е едновременно и наука и изкуство. Ние използваме в готовите тренинги най-новите знания и технологии в областта на мениджмънта, психологията и маркетинга. Ние конструираме тренинговите програми на базата хармония на формата и съдържанието, като ги правим едновременно динамични, активни и наситени с полезна информация.

Използвайки готов тренинг Вие не само спестявате време, ресурси и нервни клетки, но и получавате увереност в успеха му, в това, че участниците ще бъдат активни и заинтересовани, че необходимите навици ще бъдат усвоени.

Готовите тренинги са за Вас, ако:

  1. Вие сте бизнес треньор и трябва спешно да изготвите нов тренинг.
  2. Вие сте ръководител и искате да обучавате персонала със собствени сили.
  3. Вие сте вътрешен треньор – мениджър, Вашата компания се ориентирала към активно вътрешно обучение, и би искала да повиши неговото качество и да има в своя арсенал повече програми.
  4. Искате да си намерите работа като вътрешен треньор и спешно трябва да покажете на потенциалния работодател като пример, какво ще правите в неговата компания.
  5. Интересувате се от темата на някой тренинг и искате не само да го преминете заради себе си, но и да можете да го възпроизведете и отново самостоятелно.
  6. Смятате да организирате обучителен център или корпоративен университет, и искате да предложите на своите сътрудници и клиенти унифицирани програми на тренинги.
  7. Вие искате всички обучения във Вашата фирма да се провеждат в съответствие със строги професионални стандарти.
  8. Вие сте ръководител на вътрешен или външен учебен център и не искате да зависите от треньори-звезди.

Във всеки случай готовата, методически премислена, наситена с полезна информация, практически приложими методи, динамична и активна тренировъчна програма – ще ви помогне да спестите време, пари, нерви и да направи Вашия тренинг успешен.

Дори, ако искате да създадете своя собствена програма на тренинг, или сте уверени, че ситуацията в която водите обучението е уникална, ще можете да използвате нашите тренинги и като основа за разработване на свой сценарий не от „нулата“, а да разчитате на вече наличен материал.

Другата и не по-малка полза е, че ще можете да обучавате неограничен брой участници, без да губите от качеството и с пълна увереност в това, че всички те ще придобият всичките необходими навици.