Управление на персонала

23Nov 2012

Оценка и атестация на персонала.Количествени методи за оценка. Качественни методи за оценка и построяване на диагностична система ………

23Nov 2012

Съвременните бизнес отношения се характеризират с значителна динамика на промените. Тези промени засягат най-напред отношенията със сътрудниците и кадрите на организацията.

23Nov 2012

Задача на всеки ръководител е професионалното и личностно саморазвитие, както и съдействието му за развитието на своите сътрудници. Оценката на професионалните компетенции е ефективен инструмент ……