Базов курс ,,HR мениджмънт“

Едномесечен дистанционен курс за HR мениджъри

Задача на всеки ръководител е професионалното и личностно саморазвитие, както и  съдействието му за развитието на своите сътрудници. Оценката на професионалните компетенции е ефективен инструмент за управление на персонала при условие, че се прави от специалист притежаващ необходимата квалификация и опит.

Целта на този курс е да запознае ръководителите и сътрудниците на кадровите служби с принципите на работа с технологията за оценка на професионалните компетенции, да ги обучи на съвременни методи за професионална диагностика и подбор на кадри, да обеспечи психологически инструменти необходими за решаването на тези задачи. На тренинга се разглеждат биографическият метод за оценка на професионалните компетенции, метод на интервюто, тестирането, груповите методи за оценка на персонала, психодиагностически методики.

 

Програма на курса:

Подходи към професионалният подбор и професионалната мотивация

Организация и принципи на работа на технологията за оценка на професионалната компетентност на персонала

 • Понятието компетентност в решаването на задачите свързани с управлението на персонала
 • Принципите на методическото обезпечаване оценката на професиналните компетенции

Технология на работата по оценка на професионалните компетенции

 • Съдържание на работата по оценка на професионалните компетенции
 • Критерии за оценка на професионалните компетенции
 • Етапи на работа по оценка на професионалните компетенции

Форми и методи за оценка на професионалните компетенции

 • Биографичен метод
 • Интервю
 • Тестиране
 • Групови методи за оценка на персонала

Подготовка на заключението по оценката на професионалните компетенции

 • Структура на заключението по оценката на професионалните компетенции
 • Използване на професионално-психологическият портрет при оценката на компетенциите
 • Съставяне на професионално- психологически портрет на сътрудника

 

 • Приложения
 • Тест на потребностите  по Маслоу
 • Психодиагностични методики
 • Групови методи за оценка на персонала
 • Описание на професиите
 • Психологически портрет на служител

 

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————–

Интересни статии по темата:

5 начина да се радвате на екипната работа

7 правила за успешно управление на служителите

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Построяване на моделите компетенции

Оценка и атестация на персонала. Повишаване на резултатноста от работата на сътрудниците.