Базов курс ,,HR мениджмънт“

Едномесечен дистанционен курс за HR мениджъри

Оценка и атестация на  персонала

 1. Определение за оценка и атестация  на персонала
 2. Внедряване на системата за  атестация или формална оценка: доводите «против»
 3. Внедряване на системата за  атестация или формална оценка: доводите «за»
 4. Класификация на процедурите за оценки

 

Методи за  оценка на управленският персонал

 1. Оценка на управленският персонал: цели и подходи
 2. Система и методи за оценка на  управленският персонал на предприятието
 3. Основни грешки при оценката на мениджърите

 

Традиционни методи за  оценка. Количествени методи за оценка

 1. Понятието традиционни методи за  оценка на персонала
 2. Количественни методи за оценки

2.1  Метод на  стандартните оценки

2.2  Експертни оценки

2.3 Сравнителни методи

3.Оценка лоялността на сътрудниците

 

Качественни методи за оценка и построяване на диагностична система за оценка на персонала

 1. Оценка по методът на чертите
 2. Оценка на основата анализ на труда
 3. Функционална  оценка
 4. Методика за определяне стилът на  ръководство
 5. Оценка по резултатите от дейността на колектива
 6. Методът  анализ структура  на  управленската дейност
 7. Целеви метод на оценка
 8. Дълбочинно интервю
 9. Диагностична система на оценка

 

Организация  процеса  оценка на персонала в компанията

 1. Структура на процеса за оценка на персонала
 2. Цели на оценката на персонала
 3. Провеждане на оценката на персонала
 4. Подвеждане на резултатите от оценката на персонала

 

Модел на компетенциите

 1. Понятие и видове компетенции
 2. Нива на  компетенции

 

Практиката на  използването на модела на компетенциите на основата на оценката «360 градуса»

 1. Оценка «360 градусов»
 2. Методът на кръстосана социометрическа оценка

 

Оценка персонала в рамките на системата на балансираните показатели и KPI

 1. Балансираната Система Показатели
 2. Принципите на  KPI
 3. Модел на стратегическите карти

 

Електронен център за оценка на персонала

 1. Принципи при построяването на електронният център за оценка на персонала
 2. Варианти за построяване на  електроннен център за оценка на персонала


Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————–

Интересни статии по темата:

Методи за изучаване мотивацията и мотивите.

Методи за оценка на персонала .

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

HR – практикум: система за управление на персонала в съвременната организация .

Лидерство: ефективното управление на персонала