HR практикум

1. Понятията «компетенция» и «модел компетенции»

 • Какво е това компетенции?
 • Модел  компетенции.
 • Видове компетенции
 • Профил на  компетенциите

2. Съставяне на компетенции

Ключови принципи при построяване на  компетенциите


1. Ключов принцип 1 – Привличане на хората

2. Ключов принцип 2 – Предоставяне на информация

3. Ключов  принцип 3 – Създаване на релевантни  компетенции

 

Ключови  стъпки при създаването на  компетенциите


1. Получаване на  заявка  за създаване на модел  компетенции  от ръководството на  компанията

2. Изясняване на  целите

3. Планиране на проекта по создаването на  модела  компетенции

4. Създаване на екип, за събиране и анализ на  информация

5. Избор на  техники за  анализ  при  създаване на  модела  компетенции

6. Събиране на  информация

7. Подготовка на информацията за  анализ  по создаване на модела  компетенции

8. Анализ на информацията по создаване на модела компетенции

9. Проектиране на  модела  компетенции

10. Проверка валидността на  проекта компетенции

11. Проверка и завършване на  модела компетенции

12. Стартиране на модела компетенции в работата

 

Разработка на  специални  модели компетенции


1. Разработка на специални модели  компетенции  –  първи способ

2. Адаптация  на общите модели към специални  ситуации  и специално използване

3. Типичните грешки в проекта по разработка на модела компетенции

 • Грешки  в компетенциите
 • Сложен и тромав модел
 • Лошо внедряване
 • Неподходящо време
 • Компетенциите не се използват правилно
 • 4. Използоването на  модела  компетенции
 • Технология за  сравняване на  компетенциите
 • Ключовите  фактора  за успеха на  проекта по разработката на  компетенциите
 • Особености при  провеждане на  оценка  по компетенции
 • Преимущества на  оценката на  персонала по компетенциии
 • Критерии за  достоверността на  резултатите от  оценката  по компетенции

 

Приложение 1

5. Компетенции на консултанта

Качества, определения, примери за поведение в типични ситуации

Професионални  компетенции на ниво мотивация

1. Професионално качество

2. Определение

3. Примери за поведение на консултанта в  типични ситуации

Професионална компетенция на ниво личностни качества

1. Професионално качество

2. Определение

3. Примери за поведение на консултанта в типични ситуации

6. Описание на професионалните компетенции на консултанта

Професионални  компетенции  на  ниво мотивация

Професионални  компетенции  на ниво личностни качества


Поръчайте обучение ТУК !

—————————————————————————————————————————–

Интересни статии по темата:

Методи за оценка на персонала .

Промяна поведението на персонала .

—————————————————————————————————————————

Актуални тренинги и обучения по темата:

Професионалните компетенции в управлението на персонала – Специализиран интерактивен мини-тренинг .

Оценката на професионалните компетенции като инструмент за управление на персонала .