Минали събития

27May 2013

Увереното поведение представлява съвкупност от определени комуникативни, емоционални и поведенчески навици

28Feb 2011
отношенията мъж жена

Целева аудитория: Всички, които искат да построят и съхранят хармонични отношения и да живеят щастливо.

Цел на мероприятието: Да разберете същността на женската и мъжка природа и да насочите знанията си към развитието на две равноправни личности.

15Feb 2011
s.p.i.n. технология на продажбите

Уважаеми ръководители на фирми и организации, Тренинг център Айджей Ви предоставя една изключителна възможност да повишите продажбите си чрез използването на определени психологически техники и похвати, както и да създадете една добре обмислена и адекватна система за обучение на Вашите консултанти по продажбите. Инвестицията която ще направите, ще Ви се възвърне многократно и то в най-ранни срокове.

10Feb 2011
мениджмънт стрес

Скъпи приятели заповядайте на изключително полезния семинар за управление на стреса. На него Вие ще получите представа за основите на стрес-мениджмънта, ще научите да предвиждате възможността за възникване на стресови ситуации и да планирате тяхното настъпване, ще успеете да преодолявате стреса с най-малки загуби. След като осъзнаете ползите от семинара ще разберете колко малка и колко полезна е била инвестицията която сте направили.

10Feb 2011
идеалният ръководител

Уважаеми ръководители на фирми и организации, Тренинг център Айджей Ви предоставя една изключителна възможност да повишите знанията и уменията си, защото успехите на една организация зависят от уменията и знанията на ръководителя. Резултата от инвестицията която правите ще започнете да усещате веднага след семинара.