,,Уверено поведение в междуличностните отношения“

(Еднодневен тренинг с практическа насоченост)

В съвременният свят най-ценният ресурс за нас сме самите ние, нашите личностни възможности, знания и умения,

Увереното поведение представлява съвкупност от определени комуникативни, емоционални и поведенчески навици, за формирането на които е създадена и  настоящата програма.

Програмата на тренинга е полезна за практикуващи психолози, педагози, възпитатели, за родители, както и  за всеки който иска да се развива и да постигне успех в живота.

В основата на тренинга стои концепцията за увереността приемана като нагласа   (и поведение) на човека към самият себа си. Опитът ни показва, че промяната на поведението ( т.е. оперентното формиране на нови модели на поведение) става когато се промени вътрешният диалог и нагласите по отношение на себе си и на свойте права. Решаващо значение за успеха има промяната на самовербализацията, която до този момент е пречела на човека да разкрива свойте желания и чувства. Отделните компоненти на тренинга в нашата програма се обединяват в едно цяло на основата на единен регулиращ модел. Този модел дава възможност да се работи както в плоскостта поведение, реални действия, така и в когнитивната плоскост. Така най-добре може да се покажат различните взаимни връзки, които съществуват между когнициите, поведението и емоциите на човека.

Програма на тренинга:

  • · Увереност в себе си: съставните части, поведенческите прояви и значение
  • · Източници на уверено поведение
  • · Позитивното мислене
  • · Повишаване на  контрола над своето поведение
  • · Ситуации в които е необходимо да се проявява уверено поведение
  • · Обучение на конкретни вербални и невербални навици за уверено поведение
  • · Техники и умения за владеене на себе си в стресови ситуации(критика, агресия, отказ)

 

Тренингът се провежда в руслото на позитивният подход: акцентира се не на проблемите и на техните източници, а на перспективните цели и на ресурсите за тяхното постигане.

Допълнителна информация
Лектор Йордан Ангелов
Цена 86.00 лв.
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 04.06. /Събота/ от 10.00 д0 17.00
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …