Краткосрочната психотерапия на тревожно-депресивните и панически разстройства“

Водещ семинара – проф. Марин Роглев дмн

Изследванията показват, че всеки десети човек поне веднъж е имал пристъп на безпричинен страх. Паниката, съпроводена с  много ,,телесни“ оплаквания кара хората да правят множество диагностични изследвания. Тези пациенти с години се лекуват при невролозите и терапевтите от ,,вегетативно-съдова дистония“, като в повечето случаи лечението е строго медикаментозно.

Наред  с това съществуват ефективни способи за краткосрочна психотерапевтична работа с тези пациенти.

Този семинар е обобщение опита на водещия – проф. М. Роглев дмн

Семинарът “Паническите атаки – проблем или ресурс за развитие?” е полезен за:

 1. Практикуващи психолози
 2. Психотерапевти
 3. Лекари
 4. Всеки който иска да увеличи познанията си по дадената тема

Цел на семинара: Придобиване на базови навици за практическа работа в рамките на преподаваните подходи.

images

Програма на семинара

“Паническите атаки – проблем или ресурс за развитие?”

 • Тревога, паника и депресия — съвременни медицински представи.
 • Съвременни класификации — “система на  споразумение” между специалистите. Практически модели на взаимодействие между лекари и психолози.
 • Тревогата и страха в основните психотерапевтически школи.
 • Създаване контекст на доверие и позицията на специалиста — първите практически стъпки.
 • Тревога, страх, паника и депресия — екзистенциално-хуманистичен психотерапевтичен подход.
 • Тревога, паника, служебни, семейни и обществени отношения — задължителен  фокус на вниманието.
 • Разум, емоции, тяло — единно пространствено осъзнаване.
 • По близо до  тялото или “тялото не умее да лъже”. Емоционално-телесните феномени и практическата телесно-ориентирана психотерапия.
 • Основи на интегративния подход в психотерапията на паническите разстройства.
 • Осъзнаването, провокацията и играта в безопасното  терапевтично пространство.
 • И  накратко как да се удържи желанието да се форсират резултатите.

Форми на работа:

 • мини-лекции,
 • групови обсъждания,
 • демонстрация на техники,
 • практическа  работа по двойки,
 • обсъждане на случаи от практиката на водещия и на участниците в семинара.

Водещ семинара – проф. Марин Роглев дмн

Проф. Марин Роглев дмн завършва медицина във ВМИ -Пловдив през 1960 г. От 1969 г. е асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология към ВМИ – Пловдив. Научната степен доктор по медицина защитава през 1976 г„ а дмн става през 1985 г. През 1988 г. е избран за доцент и ръководител на катедрата. От 1997 г. е професор. Основните му научни изследвания са в областта на клиничната психиатрия, генетиката на психичните заболявания, психофармакотерапията, психотерапията и медицинската психология.. Проф. Марин Роглев продължава традициите на пловдивската психиатрична школа в областта на биологичната психиатрия и проучванията на афективните разстройства. Автор е на над 200 научни публикации. Съавтор е на учебници, учебни ръководства, тестови методики в клиничната психология и психиатрия.

Информация за семинара
Лектор Проф.Марин Роглев дмн
Цена 168 лв. 

Пакетна цена за двама: 240 лв.

 

За записване ТУК или на тел. 032 58 28 13 /office@training-center.bg
Включва Включва персонални учебни материали.Wi-Fi интернет, две кафе-паузи
Кога КАЛЕНДАР на провеждане на семинара- ТУК

14 май /Събота/

Продължителност: Еднодневен семинар от 10.00 до 17.00 часа

Брой участници в група мин. 8-10 човека *Семинарът ще стартира при събиране на нужния минимум.
Сертификат Да, участниците в семинара получават сертификат.

 

Вижте още…