5 упражнения за тренировка на навиците за водене на преговори

Пакет 1

5 упражнения за тренировка на навиците за водене на преговори и умението да се предлагат и обсъждат варианти за решаване на проблемна ситуация

 

  1. Упражнение ,,Пазар в Ориента‘‘

Цел:  Активизира групата, разкрива и анализира различни стратегии за постигане на целите в деловите комуникации.

Време: 15-20 минути, в зависимост от броя на участниците

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Вождове и диаманти“

Цел:  Разкриване/закрепване на навици за установяване на контакт, разкриване потребностите на клиента, водене на преговори.

Време: 30-40 минути

Размер на групата: 6-12 души

 

  1. Упражнение ,,Антикварен магазин‘‘

Цел:  В упражнението се демонстрира използването на манипулации в процеса на преговори.

Време: 30-60 минути

Размер на групата: 6-20 души

 

Упражнение ,,Нулева реакция‘‘

Цел: 

  • Отработка на умението да се съхранява спокойствие във всяка ситуация.
  • Тренировка на навика да заразява със свойте положителни емоции събеседника.

Време: 25 минути

Размер на групата: всички участници в тренинга.

 

  1. Упражнение ,,Да се договорим!‘‘

Цел:  Упражнението тренира навиците за водене на преговори и умението да се предлагат и обсъждат варианти за решаване на проблемната ситуация. Също така упражнението демонстрира плюсовете на стратегията ,,печеля-печелиш‘‘, понеже обикновено участниците губят много време в стремежа си да надделеят над останалите.

Време: 20-30 минути

Размер на групата: 10-20 души

 

  1. Упражнение ,,Дърпане на вестник‘‘

Цел:  Упражнението демонстрира важна особеност на преговорите — ориентацията на по-нататъшно сътрудничество.

Време: 10 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

Допълнителна информация
Цена на пакета 40 лева
Идентификационен код 1224001

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont