5 упражнения за уверено поведение

Пакет 6

5 упражнения за усвояване на комуникативни умения, уверено поведение и противодействие на манипулацията

 

  1. Упражнение ,,Визуални чувства‘‘

Цел:  В упражнението се усъвършенстват перцептивните навици за възприемане и представяне единна друг.

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Всеобщо внимание‘‘

Цел:  Развиване на умения да се съединят вербалните и невербалните средства на общуване, формиране на навици за акцентиране на вниманието на оклните за сметка на различните средства на общуване.

Време: 15 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Изход от контакта‘‘

Цел:  Как да се излезе от контакт? Понякога е много трудно да се излезе от контакта, особено ако закъснявате?

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Дискусия‘‘

Цел:  Формиране на паралингвистични и оптикокинестични навици на общуване, усъвършенстване взаимното разбиране на партньорите на невербално ниво.

Време: 15 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Комфортно разстояние‘‘

Цел:  Да се демонстрира на практика понятието комфортно разстояние.

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

Допълнителна информация
Цена на Пакет 1 30 лева
Идентификационен код 1263007

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont